איך השפיע המשבר על רווחת התושבים בישראל?

פלטפורמת ה- Compare your own country של ה- OECD מאפשרת להשוות מדדים שונים (כגון כלכלה, פיתוח, חינוך ועוד) בין המדינות השונות. אחד הדוגמאות המעניינות היא קבוצת הנתונים "חברתיים", כפי שמכנה זאת הארגון. כאן תוכלו לשוות בין ישראל למדינות האחרות ומממצוע ה- OECD בכל הנוגע להשפעת המשבר על רווחת התושבים. הפלטפורמה מספקת לא רק את תמונת המצב נכון […]