עבודה טובה בראש צלול

להפרעות נפשיות יש מחיר גבוה – לאדם עצמו, למעסיקים ולכלכלה. הסובל מהפרעה נפשית, סובל פעמיים – סבל רפואי וגם סבל כלכלי, כיוון שסיכויו לאבטלה ולעוני גבוהים יותר לעומת שאר האוכלוסייה. גם בצד המעסיקים יש מחיר, המגיע עם הפרעה נפשית, כיוון שעובדים אלו, ללא טיפול מתאים, הם בעלי פריון עבודה נמוך וסיכויים גבוהים להעדר מהעבודה עקב מחלה. […]

עבודה טובה בראש צלול

מחקר חדש של ה-OECD חושף את השפעת מחלות הנפש על שוק התעסוקה ובהערכה שמרנית בהערכה שמרנית השפעה על התמ"ג היא 3.5%. ארגון ה-OECD ערך מחקר במספר מדינות כדי לייצר המלצות מדיניות