יבוא אירופי בישראל

נושא הגברת התחרות והסרת החסמים ביבוא נמצא בכותרות חדשות לבקרים. ממשלת ישראל, בהחלטה מספר 2318 בנושא "הגברת התחרות וייעול תהליכי האסדרה בתחום היבוא" (להלן: החלטת הממשלה), אימצה את דו"ח הוועדה להגברת התחרות והסרת חסמים ביבוא בראשות מנכ"ל משרד הכלכלה, מיום 11.11.2014. החלטת הממשלה קבעה, בין היתר, כי יש להתאים את מדיניות יבוא הטובין של ישראל […]