חמש שנות ישראל ב-OECD – ראיון עם הנספחת הכלכלית

השבוע לפני חמש שנים הצטרפה ישראל ל-OECD, הארגון הכלכלי-חברתי של המדינות המפותחות. ישבנו לקפה עם הנספחת הכלכלית של המשלחת הישראלית, ריטה גולשטיין-גלפרין לשם סיכום קצר לחמש שנים של עשייה מאומצת וכדי להבין כיצד הארגון היוקרתי היושב בפריז תורם לאזרחים בישראל

בריחת המוחות

בריחת מוחות, עזיבה של אקדמאיים למדינות אחרות, אינה תופעה ישראלית בלבד אך בהחלט תופסת נתח משמעותי בשיח הישראלי. נדידת אקדמאיים תורמת למחקר העולמי אך כיצד זה משפיע על המדינה שמסבסדת לימודים גבוהים?

הגירה מישראל

שר האוצר, יאיר לפיד, יצא כנגד הישראלים העוזבים לחו״ל. הגירה של אנשים בעלי כישורים גבוהים אינה ייחודית רק לישראל. מה המספרים אומרים?

הגירה, תעסוקה ומה שביניהן

מדינות המערב השבעות הן המקום שאליו נוהרים מאות אלפי פליטים בעקבות האביב הערבי ומשברים כלכליים. מהן המגמות שמזהה ה-OECD בתחום זה?