למידה בגיל הרך

סרטון חדש על מחקר שעוסק בגורמים מעכבים או מפתחים, והחשיבות שבלמידה בגיל הרך