ערים ואזורים 2018

בעוד היבטים רבים של איכות החיים השתפרו מאוד, הכנסה והזדמנויות עבודה – בעיקר עבור צעירים – מוסיפים להוות פערים משמעותיים בבחינת אזורים שונים 🌏