האם מקצועות ההורים משפיעים על ציוני הילדים?

אילו מסקנות ניתן להסיק על ציוני תלמידים מהסתכלות על המקצועות של ההורים שלהם?  על שאלה זו ניסה לענות ה- OECD במחקר ה- PISA האחרון שלו. רק נזכיר, כי  PISA הינה תוכנית להערכת מערכות החינוך בעולם על ידי בחינת הידע והכישורים של תלמידים בני  15. במהלך העבודה על PISA 2012 נשאלו התלמידים המשתתפים בפרויקט על תעסוקת הוריהם. […]