מדד היצואנים הקטנים היציבים בתעשייה הישראלית- רבעון שני 2015

על פי פרסום מינהל מחקר וכלכלה במשרד הכלכלה: ברבעון השני של 2015 ירד היצוא של היצואנים הקטנים היציבים[1]  בישראל ירידה ב- 2.2% בהשוואה לירידה של 5.6% בסך הייצוא התעשייתי[2] . הירידה ביצוא של היצואנים הקטנים היציבים היתה מתונה יותר מאשר הירידה שחלה בקרב היצוא של היצואנים המובילים (5.9%) רקע כללי מדד היצואנים הקטנים היציבים בתעשייה, מתייחס ל- […]

מדד 100 יצואני הסחורות המובילים בתעשייה לרבעון שני של שנת 2015

על פי פרסום של אגף מחקר וכלכלה במשרד הכלכלה, שערך בני פפרמן: ברבעון השני של 2015 חלה ירידה של 5.9% ביצוא היצואנים המובילים ביחס לרבעון הקודם ירידה ניכרת של היצואנים הגדולים במוצרי טכנולוגיה עילית רקע כללי 100 היצואנים המובילים בתעשייה (רשימת היצואנים המובילים נקבעת מחדש בתחילת כל שנה על סמך הביצועים בשנה הקודמת) אחראים לכ-66.7% […]