מרבה תארים, מרבה הכנסות?

רבים מאתנו נמצאים במרדף אחר תארים כדי להקנות לעצמנו ידע וגם כושר השתכרות גבוה יותר אבל אז עולה השאלה: האם יש יתרונות שכר המגיעים מחינוך?

האם הפילנטרופיה משתלמת עסקית?

בינואר 2003 השיק ביל גייטס יוזמה בשם Grand Challenges in Global Health. והגדיר 14 "אתגרים גדולים", שלפתרונם תהיה השפעה מרחיקת לכת על תחום הבריאות העולמית: חיסונים, סניטציה, בריאות ילודים, טיפול בשפכים, חקלאות מתקדמת, מכשור רפואי ועוד. חוקרים ויזמים הוזמנו להגיש את רעיונותיהם ולקבל מענקים בסך של מאות מיליוני דולרים. בשנת 2010, כחלק מחזון הסיוע שלה, […]