היתרון בהיות אי רחוק בים – השינוי שעובר על אוסטרליה בתקופה של מגפה גלובלית

משך שנים רבות, מיקומה וריחוקה הגיאוגרפי של אוסטרליה ממרכז העולם נודעו כ'עריצותו של המרחק' (The Tyranny of the Distance), בייחוד כשהעולם שממנו הגיעו אל חופיה דורות של מהגרים היו מהעולם הישן של אירופה לרבות מהגרים ואסירים מבריטניה לאור 'היתרון הבולט ביותר שלה': ריחוקה העצום כל כך מהמולדת הישנה, אירופה. הגם שאוסטרליה היא יבשת יפיפייה רחבת […]