הלירה הטורקית

בשלוש השנים האחרונות נחלשה הלירה הטורקית כ 100% לעומת הדולר. לצורך המחשה במספרים, שער החליפין של הלירה מול הדולר בספטמבר 2015 היה 2.6 לירה לדולר, היום השער הינו 5.4 לירה לדולר. השליטה של הנשיא המכהן בבנק המרכזי מערערת את היציבות של הלירה, במיוחד הצעדים שהוא נוקט מאז משבר הלירה בקיץ האחרון. אז, הלירה נחלשה עד […]

טרור מחירי המזון

בתקופה האחרונה ובעקבות משבר הלירה בקיץ האחרון, טורקיה חווה עליות מתמשכות במחירי מוצרי המזון ובעיקר עליות במחירי הפירות והירקות. בשנת 2018 מחירים אלו עלו ב 64% במונחים שנתיים עפ"י הנתונים הרשמיים. עליות חדות אלו הביאו להתערבותה הישירה של ממשלה אשר בתורה מתחילה להציע פתרונות כדי להילחם בעליות אלו. "טרור מזון" זהו התיאור שנתן הנשיא ארדואן […]

צעדים נוספים לחיזוק הלירה הטורקית

בשבוע שעבר חתם הנשיא ארדואן על צו שמחייב כי מכירות ושכירויות של נדל"ן יהיו אר ורק בלירה הטורקית, כמו גם ליסינג של מכוניות. הצו חייב גם שכל החוזים וההסכמים שנעשו בעבר בדולר ייערכו מחדש וערך ההתקשרות יהיה בלירה.

כלכלת טורקיה לאחר ניסיון ההפיכה הכושל

ניסיון ההפיכה הצבאית הכושל של ה 15/7/2016 של הצבא הטורקי הייתה לו השפעה מינורית על הכלכלה הטורקית. לאחר ניסיון ההפיכה היות תמורות מידיות בשווקים הטורקיים אשר התבטאו בירידה של כ 10% בבורסה והחלשות הלירה הטורקית מול הדולר (שער הלירה עלה מכ- 2.8 לכדי 3.1). שינויים אלו הינם טבעיים ואפילו מתחייבים אפילו בכלכלות החזקות ביותר אשר […]

הרפורמות הצפויות בטורקיה בעקבות הבחירות והשפעתן הפוטנציאלית על היצוא

כידוע, ב- 1 בנובמבר 2015 עברה טורקיה מערכת בחירות שנייה תוך שישה חודשים וזאת לאחר, שמפלגת הצדק והפיתוח (AKP) לא הצליחה להרכיב ממשלה על סמך תוצאות הבחירות הקודמות. תוצאות הבחירות היו בגדר הפתעה מבחינת התוצאות. כל הסקרים ללא יוצא דופן העריכו, כי מפלגת ה-AKP תזדקק למפלגות אחרות כדי להרכיב את הממשלה ואולם התוצאות היו ההפך הגמור […]