עתיד הכשרה מקצועית בישראל – דוח משווה של ה-OECD

ב-20 באוקטובר נערך אירוע רב משתתפים, בו הושק הדוח של ה-OECD אודות מצב ההכשרה המקצועית בישראל. הכנס, ביוזמת האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כוח אדם במשרד הכלכלה, בסיוע מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והנספחות המסחרית של משרד הכלכלה ל-OECD, נועד לדון בחוזקות וחולשות מערך ההכשרה המקצועית בישראל במבט משווה. הדוח הוכן כחלק מהפרוייקט Skills beyond School של […]