קרן האקלים הירוקה כהזדמנות עסקית

מינהל סביבה ופיתוח בר-קיימא במשרד הכלכלה, פרסם ידיעה אודות קרן האקלים הירוקה (Green Climate Fund), הפועלת במסגרת אמנת האקלים, היא: United Nations Framework Convention on Climate Change או בקיצור ה-UNFCCC. הקרן נוסדה כמנגנון סיוע למדינות מתפתחות בשיטות התאמה והפחתה נגד שינוי האקלים ורק כדי לסבר את האוזן, גייסה עד לפתיחת ועידת האקלים בדצמבר 2015 מיליארד דולר!   ההשקעות של הקרן […]