אוסטרליה מתעוררת מחלום אמריקני

במלאת 10 לחתימת הסכם סחר חופשי בין אוסטרליה לבין ארצות הברית, ערכו כלכלנים אוסטרליים בחינה לבדיקת היתרונות, שנזקפו לזכות אוסטרליה לאורך שנות ההסכם ונוכחו לדעת, כי הסכם הסחר גרע מהיצוא האוסטרלי ופגע בכלכלת המדינה. בחינת כלל הנתונים הכלכליים בעשר השנים האחרונות, שנערכה במרכז המחקר יפן-אוסטרליה, חשפה במחקר חדש, כי ההשפעה המשמעותית ביותר של ההסכם הייתה דחיקת כלכלת […]