עוני – עניין של הגדרה?

ארגון ה-OECD פועל רבות לבדיקה של עוני ואי-שוויון, בעיקר לאור המגמה של עלייה במדדים אלו במדינות המפותחות. כדי להבין נושאים אלו, החשובים כל-כך למדינות ה-OECD ובעיקר לישראל, שמוגדרת על-ידי הארגון כמדינה עם מספר העניים הגבוה ביותר במערב, יש להבין ראשית את ההגדרות וכיצד הן מחושבות. זהו פוסט ראשון מתוך שלושה בסדרה כתבות להבנת מגמת העוני […]

עושה עסקים עם אלקעידה?

החלטות האו"ם בנוגע לסנקציות כלפי תומכי אל-קאעידה מועצת הביטחון של האו"ם החליטה ב-18.8.15, כי מספר מדינות ואישים יוצאו מרשימת הסנקציות שהוטלה על ידי המועצה בהתייחס לאל-קאעידה ואנשים וגופים הקשורים לארגון זה. רשימה זו מבוססת על החלטות 1267 (משנת 1999) ו-1989 (משנת 2011), בהתייחס לאל-קאעידה ואנשים וגופים הקשורים לארגון זה. בפסקה 1 של החלטת מועצת הביטחון 2161 (משנת […]

כנס חדשנות וקיימות לקראת ועידת האקלים פריז 2015

על פי דו"ח צוות מומחי האו"ם לשינויי אקלים (IPPC) משנת 2014, פליטת גזי החממה השנתית הממוצעת לאטמוספירה גדלה בשנים האחרונות בשיעור חסר תקדים לעומת שלושת העשורים החולפים. בשנים האחרונות מתנהלים דיונים בזירה הבינלאומית על מבנה הסכם חדש, ועל דרישות מכל מדינות העולם לתרום את חלקן למאמץ הגלובלי למניעת ההשלכות הקטסטרופליות הנובעות משינויי האקלים. בחודש דצמבר […]

הפרטי הוא הציבורי – קריירה ונשים

ארגון ה-OECD הדגיש בדוח האחרון לגבי אי-שוויון בהכנסות כיצד כניסת נשים לשוק העבודה תורמת לכלכלה ולכן באופן טבעי אחד מהדיונים החשובים ב- OECD Forum התמקד בקריירה ובנשים ובשאלת העתיד התעסוקתי של נשים

הפרטי הוא הציבורי – קריירה ונשים

ההיסטוריה של נשים בעבודה היא חוט המקשר בין כלכלה לחברה, כיוון שבמשך שנים רבות, החל מתקופת התנ"ך, עובר ביוון העתיקה ועד לעת המודרנית, הקריירה של נשים הייתה בבית ותפקידה המסורתי היה לגדל ילדים ולדאוג למשפחה. נשים החלו לצאת לשוק העבודה במלחמות העולם, כיוון שרוב הגברים בשוק העבודה לחמו בשדות הקרב המדממים של אירופה ומאז המאבק […]

כלכלת התנדבות

ה-OECD מנסה לבדוק את ההשפעה הכלכלית של התנדבות למען אחרים. כחלק מפרסום הדגל של ה-OECD על איכות חיי האזרחים במדינות הארגון – "?How's life", יצר הארגון מחקר ראשוני על נושא, שכמעט ואינו נחקר בעבר