אודות המינהל

מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה אמון על גיבוש ויישום
מדיניות סחר החוץ של מדינת ישראל במטרה להגביר את כושר התחרות
של התעשייה הישראלית בשווקים הבין-לאומיים. המינהל פועל להגדיל
את היצוא, לגוון אותו ולהרחיב את מעגל החברות היצואניות
באמצעות שלושה כלים מרכזיים, לחצו לפרטים נוספים.

תכניות כלי הסיוע לתעשייה של מינהל סחר חוץ

סדר יום לאירוע

08:30 – 09:00
התכנסות
מנחה: גברת חני אלקובי, מרכזת תכנית של”ב, מינהל סחר חוץ

09:00 – 09:20
דברי ברכה
ח”כ אלי כהן – שר הכלכלה והתעשייה
מר שרגא ברוש – יו”ר נשיאות הארגונים העסקיים
מר שי רינסקי – מנכ”ל משרד הכלכלה והתעשייה

09:20 – 09:40
מינהל סחר חוץ בשירות התעשייה
מר אוהד כהן – מנהל מינהל סחר חוץ

10:00-09:40
השקת תכניות התמיכה של מינהל סחר חוץ לשנת 2018
מר יריב בכר – מנהל מערך כלי סיוע לתעשייה, מינהל סחר חוץ

10:00 – 10:30
הצגת שירותי מכון הייצוא
מר שאולי כצנלסון – סמנכ”ל חטיבת כלכלה ושירותים מקצועיים, מכון הייצוא

10:30 – 11:00
הפסקה

11:00 – 11:45
פאנל סיפורי הצלחה
מנחה: גברת שרה דיאמנט, מרכזת תכנית “כסף חכם”, מינהל סחר חוץ

11:45 – 13:30
ממו”פ לייצוא – כלי הסיוע של משרד הכלכלה והתעשייה לפעילות בינלאומית
מנחה: מר ג’מאל זועבי, מרכז קרן הפרויקטים ותכנית מאגדי תשתית, מינהל סחר חוץ
רשות החדשנות – מר דני בירן, סמנכ”ל ומנהל החטיבה הבינלאומית
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה – מר נחום איצקוביץ’, מנהל הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
מעוף אשכול גלילי – גברת אתי גוטמן, מנכ”לית
אשרא – מר אלכס אוורבוך, מנהל שיווק
הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי וקידום השקעות זרות – מר יגאל גורביץ’, מנהל האגף לשיתוף פעולה תעשייתי (רשפ”ת)

13:30
כיבוד צהריים

דוברים

אלי כהן

שר הכלכלה והתעשיה

שרגא ברוש

יו"ר נשיאות
הארגונים העסקיים

שי רינסקי

מנכ"ל משרד הכלכלה
והתעשייה

אוהד כהן

מנהל מינהל סחר חוץ

יריב בכר

מנהל מערך
כלי סיוע לתעשייה,
מינהל סחר חוץ

שאולי כצנלסון

סמנכ"ל חטיבת כלכלה
ושירותים מקצועיים,
מכון הייצוא

דני בירן

סמנכ"ל ומנהל
החטיבה הבינלאומית,
הרשות לחדשנות

נחום איצקוביץ׳

מנהל הרשות
להשקעות ולפיתוח
התעשייה והכלכלה

אתי גוטמן

מנכ"לית,
מעוף אשכול גלילי

אלכס אוורבוך

מנהל שיווק, אשרא

יגאל גורביץ׳

מנהל האגף לשיתוף
פעולה תעשייתי (רשפ"ת)

חני אלקובי

מרכזת תכנית של"ב
מינהל סחר חוץ

שרה דיאמנט

מרכזת תכנית "כסף חכם"
מינהל סחר חוץ

ג'מאל זועבי

מרכז קרן הפרויקטים
ותכנית מאגדי תשתית
מינהל סחר חוץ

השותפים שלנו

נגישות

הכנס יהיה נגיש למשתמשים בכיסאות גלגלים, יתומלל בזמן אמת ויסופקו אוזניות שמע על פי בקשה.
לשאלות בנושאי נגישות נא לפנות לעינב ניקסון Einav.Nixon@economy.gov.il.
אפשרויות הנגשה נוספות יבדקו על פי דרישה עד לתאריך 18/1/18.

ההרשמה נסגרה

מפת הגעה

הבורסה לניירות ערך, אחוזת בית 2, תל אביב יפו, 652516

עיצוב: Bartov – Creative House . בנית האתר: Digitay