אודות המינהל

מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה אמון על גיבוש ויישום
מדיניות סחר החוץ של מדינת ישראל במטרה להגביר את כושר התחרות
של התעשייה הישראלית בשווקים הבין-לאומיים. המינהל פועל להגדיל
את היצוא, לגוון אותו ולהרחיב את מעגל החברות היצואניות
באמצעות שלושה כלים מרכזיים, לחצו לפרטים נוספים.

תכניות כלי הסיוע לתעשייה של מינהל סחר חוץ

התוכנית מיועדת למבקשי סיוע בעלי היקפי יצוא קטנים המעוניינים להרחיב את פעילותם או  שלא ייצאו בעבר ומעוניינים לייצא ולשווק מוצרים המיוצרים על ידם ו/או שירותים המסופקים בשווקים הבינלאומיים ובכך להשיג  גידול משמעותי בהיקף המכירות, תוך התמקדות בפיתוח היכולות השיווקיות בשווקים הבינלאומיים.

חברות, שהיקף הייצוא השנתי שלהן נמוך מ-250,000 $ ומחזור המכירות שלהן הוא בין 500,000 ₪ ל-50,000,000 ₪, או שבמידה ומחזור המכירות שלהן קטן מ-500,000 ₪, גייסו 2,000,000 ₪ זכאויות להגיש בקשה לתמיכה עבור פעילות שיווקית בחו"ל. גובה הסיוע המרבי הוא 50% מהוצאות השיווק עד לגובה של 200,000 ₪ על פני 24 חודשים.

סיוע לחברות בהרחבת פעילותן בשווקים הבינלאומיים על ידי מהלך שיווקי אסטרטגי חדש המצריך השקעה משמעותית בתשתית השיווקית בחו"ל.

חברות שהיקף הייצוא השנתי שלהן גבוה מ-250,000 $ ומחזור המכירות השנתי שלהן נמוך מ-200,000,000 ₪ זכאיות להגיש בקשה לתמיכה עבור פעילות שיווקית בחו"ל. חברות שאושרו זכאיות לסיוע של 50% מהוצאות השיווק שלהן לשוק היעד עד 500,000 ₪ ובמדינות יעד מועדף, הודו, סין ויפן, עד 1,000,000 ₪. ישנם גם תנאים מועדפים לחברות ממגזר המיעוטים.

סיוע לחברות ישראליות לגשת לפרויקטים בחו"ל על ידי הוכחת היתכנות (פיילוט) טרם ביצוע פרויקט בחו"ל, או הגשת הצעה למכרז לפרויקט בחו"ל.

חברות שמחזור המכירות שלהן נמוך מ-200,000,000 ₪ זכאיות להגיש בקשה לתמיכה בקיום הוכחת היתכנות אצל לקוח פוטנציאלי (פיילוט) או להתמודד במכרז בינלאומי. חברות שאושרו זכאיות להשתתפות בגובה של עד 50% מן ההוצאות המוכרות. עבור סקר היתכנות סכום כולל של עד 500,000 ₪ ועבור הגשת הצעה למכרז סכום כולל של עד 400,000 ₪. כששווי הפרויקט/ מכרז הינו בין 500,000 $ ל-1,000,000 $, הסיוע המרבי הוא 200,000 ₪.

תמיכה בקבוצה של חמש חברות ומעלה בהקמה תפעול ושיווק של מתקן הדגמה מסחרי במדינת יעד ע"י חמש חברות ויותר, שיאפשר גידול משמעותי בהיקף המכירות של החברות המשתתפות בתכנית.

קבוצה של לפחות חמש חברות ישראליות, שהיקף היצוא המצרפי שלהן הוא לפחות 2,000,000 $ והיקף היצוא של כל אחת מהן בנפרד עולה על 100,000 $ זכאית להגיש בקשת תמיכה. מאגדים שאושרו זכאים להשתתפות בגובה של עד 50% מן ההוצאות המוכרות  כאשר היקף התמיכה הכספי המרבי לו יזכה כל מאגד שיאושר הוא עד 5,000,000 ₪ בשנה הראשונה, 3,000,000 ₪ בשנה השנייה ו-2,000,000 ₪ בשנה השלישית.

הפרטים לעיל הינם מידע כללי לגבי התכניות. לפרטים מלאים בנוגע לתנאי הסף והיקף הסיוע יש לקרוא את הוראות המנכ"ל ונהלי התכניות המפורסמים. בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמך זה להוראות המנכ"ל, יגבר נוסח הוראות המנכ"ל.
לטפסים ולהגשת פרטים.

פרטים נוספים לגבי מינהל סחר חוץ ופרטי קשר.
פניה ישירה לנספחים המסחריים ניתן לעשות באמצעות הטופס המקוון באתר.

סדר יום לאירוע

08:30 – 09:00
התכנסות
מנחה: גברת חני אלקובי, מרכזת תכנית של"ב, מינהל סחר חוץ

09:00 – 09:20
דברי ברכה
ח"כ אלי כהן – שר הכלכלה והתעשייה
מר שרגא ברוש – יו"ר נשיאות הארגונים העסקיים
מר שי רינסקי – מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה

09:20 – 09:40
מינהל סחר חוץ בשירות התעשייה
מר אוהד כהן – מנהל מינהל סחר חוץ

10:00-09:40
השקת תכניות התמיכה של מינהל סחר חוץ לשנת 2018
מר יריב בכר – מנהל מערך כלי סיוע לתעשייה, מינהל סחר חוץ

10:00 – 10:30
הצגת שירותי מכון הייצוא
מר שאולי כצנלסון – סמנכ"ל חטיבת כלכלה ושירותים מקצועיים, מכון הייצוא

10:30 – 11:00
הפסקה

11:00 – 11:45
פאנל סיפורי הצלחה
מנחה: גברת שרה דיאמנט, מרכזת תכנית "כסף חכם", מינהל סחר חוץ

11:45 – 13:30
ממו"פ לייצוא – כלי הסיוע של משרד הכלכלה והתעשייה לפעילות בינלאומית
מנחה: מר ג'מאל זועבי, מרכז קרן הפרויקטים ותכנית מאגדי תשתית, מינהל סחר חוץ
רשות החדשנות – מר דני בירן, סמנכ"ל ומנהל החטיבה הבינלאומית
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה – מר נחום איצקוביץ', מנהל הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
מעוף אשכול גלילי – גברת אתי גוטמן, מנכ"לית
אשרא – מר אלכס אוורבוך, מנהל שיווק
הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי וקידום השקעות זרות – מר יגאל גורביץ', מנהל האגף לשיתוף פעולה תעשייתי (רשפ"ת)

13:30
כיבוד צהריים

דוברים

אלי כהן

שר הכלכלה והתעשיה

שרגא ברוש

יו"ר נשיאות
הארגונים העסקיים

שי רינסקי

מנכ"ל משרד הכלכלה
והתעשייה

אוהד כהן

מנהל מינהל סחר חוץ

יריב בכר

מנהל מערך
כלי סיוע לתעשייה,
מינהל סחר חוץ

שאולי כצנלסון

סמנכ"ל חטיבת כלכלה
ושירותים מקצועיים,
מכון הייצוא

דני בירן

סמנכ"ל ומנהל
החטיבה הבינלאומית,
הרשות לחדשנות

נחום איצקוביץ׳

מנהל הרשות
להשקעות ולפיתוח
התעשייה והכלכלה

אתי גוטמן

מנכ"לית,
מעוף אשכול גלילי

אלכס אוורבוך

מנהל שיווק, אשרא

יגאל גורביץ׳

מנהל האגף לשיתוף
פעולה תעשייתי (רשפ"ת)

חני אלקובי

מרכזת תכנית של"ב
מינהל סחר חוץ

שרה דיאמנט

מרכזת תכנית "כסף חכם"
מינהל סחר חוץ

ג'מאל זועבי

מרכז קרן הפרויקטים
ותכנית מאגדי תשתית
מינהל סחר חוץ

השותפים שלנו

נגישות

הכנס יהיה נגיש למשתמשים בכיסאות גלגלים, יתומלל בזמן אמת ויסופקו אוזניות שמע על פי בקשה.
לשאלות בנושאי נגישות נא לפנות לעינב ניקסון Einav.Nixon@economy.gov.il.
אפשרויות הנגשה נוספות יבדקו על פי דרישה עד לתאריך 18/1/18.

ההרשמה נסגרה

מפת הגעה

הבורסה לניירות ערך, אחוזת בית 2, תל אביב יפו, 652516

עיצוב: Bartov – Creative House . בנית האתר: Digitay