על רקע המשבר באוקראינה, הפעילו ארהב, האיחוד האירופי ומדינות נוספות סנקציות על רוסיה. חברות המייצאות מוצרים או שירותים לרוסיה או נמצאות בקשרים עסקיים אחרים עם גורמים רוסים, עשויות להיות מושפעות מהסנקציות. בעמוד זה ריכזנו מידע בנוגע לצעדי הסנקציות על רוסיה לשימוש החברות.

וובינר בנושא "הסנקציות הבינ"ל על רוסיה ומשמעותן האפשרית עבור חברות ישראליות"

ביום חמישי ה-10.3.22 משרד הכלכלה והתעשייה קיים וובינר, בהנחיית לנה זייגר, מנהלת תחום הסכמים בילטרליים, מינהל סחר חוץ, ובהשתתפות אוהד כהן, מנהל מינהל סחר חוץ, אופיר גור, מנהל מינהל הפיקוח על הייצוא, וכן מומחי משפט ורגולציה מחברות עו”ד Van Bael & Bellis מבריסל וחב’ Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP מוושינגטון.

מצגות

סקירת הסנקציות של ארה"ב מאת חברת עו"ד Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP

סקירת הסנקציות של איחוד אירופי ובריטניה מאת
חברת עו"ד Van Bael & Bellis

סנקציות שהוטלו ע"י האיחוד האירופי על רוסיה

סקירת הסנקציות באתר חברת עו”ד Van Bael & Bellis מה-3 למרץ 2022

לאיחוד האירופי ישנם מספר אתרים שבהם ניתן לצפות בסנקציות בצורה עדכנית ומרוכזת:

עמוד מרכז על הסנקציות בעמוד מרכז של המועצה האירופית.

אתר אודות הסנקציות מטעם הנציבות האירופית.

כלי “מפת הסנקציות של האיחוד האירופי.

עמוד שאלות ותשובות של הנציבות האירופית אודות הסנקציות ומגבלות פיקוח על הייצוא  

חבילת הסנקציות הראשונה: 23 בפברואר 2022

חבילת הסנקציות השניה: 25 בפברואר 2022

מס’ רגולציה
מס’ החלטה
הודעה לעיתונות
1
CR 2022/328
CD 2022/327
הודעה לעיתונות
2
CR 2022/330
CD 2022/329
הודעה לעיתונות
3
CIR 2022/332
CD 2022/331
הודעה לעיתונות

חבילת הסנקציות השלישית: 28 בפברואר 2022

מס’ רגולציה
מס’ החלטה
הודעה לעיתונות
1
CR 2022/334
CD 2022/335
הודעה לעיתונות
2
CIR 2022/336
CD 2022/337
הודעה לעיתונות

חבילת הסנקציות הרביעית: 2 במרץ 2022

חבילת הסנקציות החמישית: 9 במרץ 2022

חבילת הסנקציות השישית: 15 במרץ 2022

משרד הכלכלה והתעשייה (להלן: “המשרד”) מציע את המידע בפרסום זה כשירות לציבור למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד. המידע אינו מהווה המלצה, או חוות דעת, או הצעה לביצוע  -או לאי ביצוע – פעולה מכל סוג.

המידע בפרסום זה מועבר כמות שהוא (AS IS) והמשרד אינו אחראי לאי דיוקים, או טעויות שנפלו ביחס למידע וכן לשינויים שאולי יחולו בו. יובהר כי ככל שימשך קיומו של הסכסוך בין רוסיה לאוקראינה – קיימת סבירות גבוהה כי יתווספו סנקציות חדשות ו/או יוחמרו הסנקציות הקיימות המפורטות בעמוד זה.  

קודם להסתמכות על כל מידע כאמור, על המשתמש לבצע בדיקה עצמאית של המידע.

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המפורסם באתר זה לבין כל דין או אמנה בין לאומית, לרבות סנקציות בהן הוחלט לנקוט, יגברו אלה על הפרסום.