הסנקציות הבחנ"ל על רוסיה ומשמעותן האפשית עבור חברות ישראליות

מידע לחברות ממינהל סחר חוץ

חברות ישראליות הפועלות בשווקים בינ”ל צריכות להיות מודעות לסנקציות, שהוטלו על רוסיה ובלרוס על ידי מדינות שונות וביניהן ארה”ב. חלק מהסנקציות הנ”ל עשויות להיות רלבנטיות לחברות ישראליות. על כן, חברה ישראלית המבקשת לסחור עם גורמים פרטיים או ממשלתיים ברוסיה ובלרוס, צריכה לשים לב למספר נקודות חשובות:

  1. יש לבדוק האם הגורמים המעורבים בעסקה, ובהם הגורם עמו מבקשים לסחור, גורם המימון של העסקה או אמצעי השילוח, נמצאים ברשימת הגורמים שמופעלים נגדם סנקציות. במידה שכן, הרי שעל החברה הישראלית לבחון האם העסקה שברצונה לבצע כפופה, או עשויה להיות כפופה, לאותן סנקציות. כך למשל, העברת כספים המתבצעת דרך ממשק בארה”ב או מצב בו עובד חברה רלבנטי לעסקה הוא בעל אזרחות אמריקאית עשוי להכפיף את העסקה לסנקציות שארה”ב הטילה.
  2. יש לבדוק מול הבנק בישראל לגבי יכולתו לבצע העברת הכספים עם גורמים ברוסיה ובלרוס.
  3. ככל שיש צורך במתן אשראי ללקוח במדינות אלה, יש לבצע בדיקה מול חברת ביטוח סיכוני סחר חוץ על מנת לבדוק אם יינתן כיסוי ביטוחי לעסקה.
  4. ככלל, חיוני להתייעץ עם גורם מומחה בנושא כדוגמת משרד עו”ד, על מנת להבין האם וכיצד יש לבצע את העסקה המתוכננת.
  5. עוד יובהר כי ישנן מדינות נוספות אשר הטילו סנקציות, וכן חברות פרטיות שנקטו בצעדים עצמאיים כחלק ממדיניותן התאגידית.
  1. יש לבדוק האם הגורמים המעורבים בעסקה, ובהם הגורם עמו מבקשים לסחור, גורם המימון של העסקה או אמצעי השילוח, נמצאים ברשימת הגורמים שמופעלים נגדם סנקציות. במידה שכן, הרי שעל החברה הישראלית לבחון האם העסקה שברצונה לבצע כפופה, או עשויה להיות כפופה, לאותן סנקציות. כך למשל, העברת כספים המתבצעת דרך ממשק בארה”ב או מצב בו עובד חברה רלבנטי לעסקה הוא בעל אזרחות אמריקאית עשוי להכפיף את העסקה לסנקציות שארה”ב הטילה.
  2. יש לבדוק מול הבנק בישראל לגבי יכולתו לבצע העברת הכספים עם גורמים ברוסיה ובלרוס.
  3. ככל שיש צורך במתן אשראי ללקוח במדינות אלה, יש לבצע בדיקה מול חברת ביטוח סיכוני סחר חוץ על מנת לבדוק אם יינתן כיסוי ביטוחי לעסקה.
  4. ככלל, חיוני להתייעץ עם גורם מומחה בנושא כדוגמת משרד עו”ד, על מנת להבין האם וכיצד יש לבצע את העסקה המתוכננת.
  5. עוד יובהר כי ישנן מדינות נוספות אשר הטילו סנקציות, וכן חברות פרטיות שנקטו בצעדים עצמאיים כחלק ממדיניותן התאגידית.
להמשך קריאה
+

הקלטת וובינר אשר התקיים בחודש ינואר 2023

מצגות

סקירת הסנקציות של האיחוד האירופי ובריטניה מאת משרד עו"ד Van Bael & Bellis
EU & UK sanctions against Russia and Belarus

סקירת הסנקציות, פיקוח על היצוא על רוסיה ועדכון על המגבלות שהוטלו על סין ע"י ארצות הברית מאת משרד עו"ד Arnold and Porter
US Sanctions and Export Controls on Trade with Russia and Belarus & Update on New US Export Controls for China

סוגיות בתחום הציות לחברות ישראליות מאת משרד עו"ד שבולת
Compliance: A General Framework for Practical Steps

הקלטת וובינר אשר התקיים בחודש מרץ 2022

סקירת הסנקציות של ארה"ב מאת חברת עו"ד Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP

סקירת הסנקציות של איחוד אירופי ובריטניה מאת
חברת עו"ד Van Bael & Bellis

משרד הכלכלה והתעשייה (להלן: “המשרד”) מציע את המידע בפרסום זה כשירות לציבור למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד. המידע אינו מהווה המלצה, או חוות דעת, או הצעה לביצוע -או לאי ביצוע – פעולה מכל סוג.

המידע בפרסום זה מועבר כמות שהוא (AS IS) והמשרד אינו אחראי לאי דיוקים, או טעויות שנפלו ביחס למידע וכן לשינויים שאולי יחולו בו. יובהר כי ככל שימשך קיומו של הסכסוך בין רוסיה לאוקראינה – קיימת סבירות גבוהה כי יתווספו סנקציות חדשות ו/או יוחמרו הסנקציות הקיימות המפורטות בעמוד זה.

קודם להסתמכות על כל מידע כאמור, על המשתמש לבצע בדיקה עצמאית של המידע.

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המפורסם באתר זה לבין כל דין או אמנה בין לאומית, לרבות סנקציות בהן הוחלט לנקוט, יגברו אלה על הפרסום