שיתוף פעולה בחדשנות

שיתוף פעולה הינו מרכיב מרכזי בזרימת מידע הקשור לחדשנות, עבור חברות פעילות בתחום המו"פ (פיתוח בתוך החברה או הנרכש באופן חיצוני) אך גם עבור כאלו שאינן פעילות. בכל המדינות שנבחנו, חברות פעילות במו"פ נוטות לשתף פעולה בחדשנות בתדירות גבוהה יותר מחברות אשר אינן פעילות במו"פ. יחד עם זאת, נמצא כי בקוריאה ואוסטרליה שני סוגי החברות נוטות לשתף פעולה בשיעור דומה מסף החברות. בריטניה היא המובילה בשיעור החברות המשתתפות פעולה בהקשר של חדשנות, עם כ-78% מסך החברות הפעילות במו"פ, אשר נכנסו לשיתופי פעולה שונים בין השנים 2008-2010.

Firms-engaging-in-collaboration-on-innovation-by-RD

בישראל כ- 50% מהחברות הפעילות במו”פ משתתפות פעולה בפרויקטים  של חדשות ואילו כ- 30% מהחברות הלא פעילות במו”פ בישראל בלבד משתפות פעולה בחדשנות. יחד עם זאת, נתון זה גבוה ביחס לרוב מדינות ה- OECD, אשר ברובן פחות מ- 25% מחברות אלו משתפות פעולה בחדשנות.

הגדרות: חברות “פעילות במו”פ” הינן חברות אשר מעורבות בפעילויות מחקר ופיתוח, בין אם בתוך החברה ובין אם בפרויקטים חיצוניים. שיתופי פעולה במקרה זה יכולים לכלול השתתפות אקטיבית בפרויקטים של חדשנות עם ארגונים אחרים. דוגמאות לכך יכולות להיות יישום חדשנות משותף עם לקוחות וספקים ושותפויות עם חברות עסקיות אחרות.

 

מתוך: Sciences and Technology and Industry Scoreboard 2013

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.