אמון הצרכנים

מדד אמון הצרכנים בדצמבר 2016 עומד על 12%- מגמת השיפור מאז אוקטובר 2015 שבו עמד ערך המדד על 25%- מעידה על כך שהציבור נעשה פחות פסימי לגבי המצב הכלכלי של משק הבית ושל המדינה. עםם זאת, על אף השיפור ב-2016 במדד ובערכי המאזנים המרכיבים אותו, הם עדיין שליליים ומעידים על פסימיות.

אמון צרכנים

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מבצעת סקר חודשי שוטף בשם “סקר אמון צרכנים” המהווה חלק מסדרת פעולות המתבצעות במסגרת הצטרפותה של ישראל לארגון ה-OECD. סקר זה נועד לאסוף מידע על ההערכות של הפרטים לגבי השינויים הצפויים במצב הכלכלי ולאסוף מידע לגבי ציפיות לרכישות גדולות ולשינוים ברמת החיסכון של האוכלוסייה. מדד אמון הצרכנים תחּום בטווח שבין מינוס 100 לבין פלוס 100. ככל שערך המדד קרוב יותר לגבול העליון, הוא מעיד על אופטימיות גדולה יותר בקרב הפרטים, וככל שערך המדד קרוב יותר לגבול התחתון, הוא מעיד על פסימיות רבה יותר. כאשרהמדד קרוב לאפס, מדובר בהיעדר ציפיות לשינוי במצב הקיים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.