מבוגרים

העולם השבע הולך ומזדקן עם עלייה בתוחלת החיים וירידה בילודה. ביפן המצב כה חמור ששיעור התלות עומד על שני אנשים עובדים על כל מבוגר בפנסיה. מדינות המערב חוששות מהעתיד לבוא ומקיומה של מדינת הרווחה ומעלות את גיל הפרישה. ישראל היא מדינה צעירה עם אחוזי ילודה גבוהים אך מגמה זו מתרחבת גם אלינו ולפי ה-OECD, עד 2060, שיעורי הילודה בישראל יעמדו על פחות מ-2.1, המספר המינימלי לגידול האוכלוסייה.

קשישים בישראל

 

לקריאה על פנסיה ותעסוקה

לקריאה על שיעור המבוגרים באוכלוסייה

לקריאה על שיעורי התעסוקה בקרב מבוגרים

לקריאה על שיעורי העוני בקרב מבוגרים