FDI Regulatory Restrictiveness Index

השקעות זרות ישירות (ה-FDI) הינו תחום אשר נחשב כיום כאחד המנופים העיקריים לצמיחה כלכלית. היכן ממוקמת ישראל במדד זה של ה-OECD?

השקעות זרות ישירות (ה-FDI) הינו תחום אשר נחשב כיום כאחד המנופים העיקריים לצמיחה כלכלית. אינדקס ה-FDI , ה-Foreign Direct Investment , של ארגון ה-OECD מודד את ההגבלות המעוגנות בחוק על השקעות זרות ב- 58 מדינות (כולל בתוכו את כל מדינות הארגון, מדינות ה- G20 ומדינות נוספות) ומכסה 22 סקטורים על פני 7 שנים: 1997, 2003, 2006, 2010, 2012, 2013.

אינדקס ה-FDI אינו המדד השלם לסביבת ההשקעה בכל מדינה אשר תלויה גם בגורמים כגון גודל השוק, חסמים לכניסת שחקנים חדשים ועוד. יחד עם זאת, החקיקה בתחום ההשקעות הזרות הינה גורם מכריע בניסיונות המדינה למשוך משקיעים זרים. בניגוד לתנאים גאוגרפיים, לממשלה ישנה השפעה ישירה על החקיקה בתחום ה-FDI. המגבלות על השקעות זרות בולטות יותר בסקטורים של חקלאות, דייג וכרייה (ומשאבי טבע באופן כללי) אך גם בתקשורת ותחבורה.

האינדקס מודד את ההגבלות בחקיקה הנוגעת ל- FDI על ידי ניתוח של ארבעת סוגי המגבלות העיקריות השקעות ישירות זרות:

  • מגבלות על הון עצמי זר.
  • מנגנוני האישור והסינון של ההשקעות.
  • המגבלות על העסקת זרים בתפקידי מפתח.
  • הגבלות תפעוליות, כלומר הגבלות על פיצול ההשקעה, על הוצאות הרווחים מגבולות המדינה או מגבלות על בעלות קרקע.

דוח ה-2010 update on the OECD’s FDI Restrictiveness Index נותן אינפורמציה רחבה יותר על האופן בו מחושב האינדקס.

הגרף הבא מציג את המגבלות הרגולטיביות על ה-FDI לשנת 2013 , כך שככל שהדירוג של המדינה גבוה יותר כך היא נחשבת לסגורה יותר מבחינת השקעות זרות ישירות. מחקרים הראו כי כלכלות פתוחות יותר מושכות אליהן יותר השקעות זרות ומכאן באה חשיבותו הרבה של מדד הפתיחות.  הממוצע של מדינות ה- OECD הוא כ- 0.075. ביחס למדינות הארגון, ישראל נחשבת סגורה יותר בכל הנוגע לרגולציות FDI עם קצת יותר מ0.1-  במדד.

 FDI index

את יתר השנים ניתן למצוא באתר הסטטיסטיקה של הארגון ב- Data by measure and year

הגוף האחראי על משיכה וטיפול בהשקעות זרות ישירות לישראל הינו המטה לקידום השקעות של מנהל סחר חוץ במשרד הכלכלה. הכנסנו לאתר המנהל וקראו מהם תחומי אחריותו של מטה ויעדיו המרכזיים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.