תרומתו של ה-OECD לאתגר המים העולמי

ב-19 לספטמבר התקיימה בארגון סדנה בינלאומית בנושא ניהול מים תחת הכותרת Stakehoder" Engagement for Effective Water Management". הסדנה, אשר התקיימה תחת מטריית ה-Water Governance Initiative (ראו פרטים בהמשך), הציגה את מסקנות הביניים של המזכירות בנוגע לסקר בו השתתפו למעלה מ-200 שחקנים שונים מהמגזר הפרטי, הציבורי והשלישי העוסקים בניהול מים, וכן כ-50 מקרי מבחן ממדינות OECD ואחרות.

משבר המים הוא האתגר של המחר! כיום, מיליארד אנשים לא יכולים לשתות מים נקיים. 2.5 מיליארד סובלים ממחסור במים וחוסר-גישה למים לצורך היגיינה בסיסית. הנזק הכלכלי העולמי, כתוצאה ממשבר המים הצפוי בשנת 2050, עלול להגיע לכ-800 מיליארד דולר. מים הינם משאב חיוני לחיים אך גם לכלכלה ולצמיחה. ניהול וצריכה נכונים של מים הינם, אם כן, אתגר המתפרס על פני מספר מישורים כמו המישור הסביבתי, הכלכלי, הטכנולוגי והארגוני. כפועל יוצא, מים הינו אחד מנושאי העבודה הרוחביים המרכזיים בהם מתמקד היום ארגון ה-OECD, אשר במקביל לארגונים כמו הבנק העולמי והאו”ם, מנסה לתרום מניסיונו למאמץ העולמי לניהול נכון יותר של שווקי מים.

ב-19 לספטמבר התקיימה בארגון סדנה בינלאומית בנושא ניהול מים תחת הכותרת Stakehoder” Engagement for Effective Water Management”. הסדנה, אשר התקיימה תחת מטריית ה-Water Governance Initiative (ראו פרטים בהמשך), הציגה את מסקנות הביניים של המזכירות בנוגע לסקר בו השתתפו למעלה מ-200 שחקנים שונים מהמגזר הפרטי, הציבורי והשלישי העוסקים בניהול מים, וכן כ-50 מקרי מבחן ממדינות OECD  ואחרות. כמו כן נציגים ממחלקות שונות ב-OECD הציגו את ההכנות הנעשות בארגון לקראת כנס המים העולמי ה-7 אשר יתקיים בקוריאה בשנה הבאה. בכנס זה, שהינו הפורום העולמי החשוב ביותר בנושא מים, יציג ה-OECD ממצאים מרכזיים מעבודת הארגון בנושא משילות ומים מהשנים האחרונות.

לרגל האירוע ערכנו מיפוי של עיקרי העבודה בארגון בתחום ניהול המים, אשר מתפרסת על פני כמה מסגרות שונות הכוללות עבודת מזכירות הנעשית באופן שותף וכן פלטפורמות לשיתוף פעולה מיוחדות בין ה-OECD וארגונים אחרים.

עבודת מזכירות ה-OECD בנושא מים

העבודה השוטפת בנושא מים מתחלקת באופן גורף בין שלוש מחלקות: סביבה (ENV), סחר וחקלאות (TAD) וממשל (GOV). הראשונה מתמקדת בעיקר בנושאי מחקר הקשורים לביטחון מים (Water Security), הצפות, מקורות מים ונהרות, מים בהקשר סביבתי ושינוי האקלים. מחלקת הסחר והחקלאות משלבת בעבודה נתונים בנוגע לסובסידיות, הקצעות, ותמחור מים למשקי חקלאות וכו’. מחלקת GOV מרכזת את עיקר מחקר הארגון בנושא מדיניות משקי מים, סטנדרטיזציה ורפורמות בין אם באופן השוואתי ובין אם בצורת המלצות מדיניות למדינות ספציפיות ובהזמנתן (לאחרונה ראו אור מחקרים על שווקי המים של ירדן, טוניסיה, מקסיקו, הולנד ואמריקה הלטינית).

למרות ההתמקצעות של כל אחת מהמחלקות במחקר על מים, פרסומים רבים רואים שילובם של נושאים ותחומי ידע שונים אשר משפיעים זה על זה ומצביעים על היותו של נושא המים רוחבי ומקיף. נושאים אלו נבחנים במקביל על ידי מומחים משלושת המחלקות בארגון המצוינות כאן, וכן, רובם מתייחסים למשקי המים גם מעבר לכלכלות ה-OECD.

כך למשל, לאחרונה ראה אור מחקר Climate Change, Water, and Agriculture: Towards Resilient Systems, אשר מנתח את השפעת שינויי האקלים על מגזר החקלאות ומספק המלצות לשינוי אסטרטגיה ומדיניות במטרה לשפר צריכת מים, על פי חלוקה לאזורים גיאוגרפיים וצרכים. מחקר אחר שפורסם לאחרונה, Water Security for Better Lives מספק פרספקטיבה רחבה על האופן בו מים קשורים לאיכות חיים במדינות. מחקר זה בוחן את נושא המים תחת פרמטרים שונות כמו צמיחה כלכלית, סביבה, בריאות וגישה. המחקר מדגיש את הקשר של זמינות משאב זה ליציבות פוליטית וכלכלית ומספק הצצה לכמה מהמאבקים אשר מתנהלים סביב מים כמו זה שבין מגזר החקלאות לתעשייה, המתח שבין הצורך בצמיחה (עירונית וכלכלית) לבין המודעות הגוברת לשמירה על סביבה ועוד. גם מחקר זה מספק המלצות מדיניות מיטבית לאחר בחינה של מקרי מבחן שונים מהעולם.

גם בנושא משילות וניהול ציבורי של מים, אשר מסקר הדו”ח Water Governance in OECD Countries: a Multi-level Approach, עבודת הארגון מתפרסת על תחומי מחקר רבים כמו שיתופי פעולה ציבוריים-פרטיים, רפורמות מבניות ותחזיות פיננסיות. נושאים אלו ועוד רבים אחרים נרתמים כולם לצורך הכנת אסטרטגיה מקיפה עבור ניהול נכון של משאבי מים תוך הבטחת צמיחה.

כמו כן, ב-2013 ישראל נבחרה להיות מקום ההשקה של פרוייקט חדש של ה-OECD, שיעסוק בחדשנות מים במרחב העירוני. אבן הפינה לפרוייקט הונחה בסמינר משותף של ארגון ה-OECD וממשלת ישראל כחלק מהתוכנית הרשמית של כנס WATEC 2013. במסגרת הפרויקט, נעשית בימים אלו עבודה ממוקדת על האספקטים הכלכליים והמוסדיים של עיצוב וייעול מערכות מים חכמות, מערכות הפצת מים ותשתיות ירוקות. כמו כן, הארגון דן בקשר בין ערים לבין מקורות המים ביניהם ממוקמות ערים אלו, בהקשר של חקלאות, תשתית ירוקה בקו פרשת המים, השפעות של מגוון ביולוגי וכלים כלכליים לניהול הקצאות מים ומדיניות לעידוד פתרונות חדשניים לבעיות האקולוגיות-סביבתיות-כלכליות של המחר.

WATEC

מסגרות עבודה מיוחדות של ה-OECD בנושא המים

Global Dialogue on Water Security and Sustainable Growth:

מסגרת זו הוקמה בשנת 2012 על ידי ה-OECD בשיתוף עם ה-*Global Water Partnership) GWP). מטרת הפלטפורמה הינה לספק עדויות ממחקר והתייעצויות במטרה לקדם צמיחה נכונה בהתאם לעתודות ושווקי המים (Water Security) בהתייעצות עם ממשלות ונציגים מהמגזר הציבורי ברחבי העולם. מחקר זה מתקשר למסגרת העבודה על פיתוח Post-2015, וכן למטרות הפיתוח שהציב האו”ם עבור אזורים שונים בעולם המתפתח. הפלטפורמה מתרכזת כיום בשווקי המים של מספר מדינות בניהן אוגנדה, זימבבואה, זמביה, טנזניה, ניגריה, רומניה ואוזבקיסטן. במקביל לעבודה זו, הקבוצה צפויה להשיק את דו”ח בנושא בטחון מים וצמיחה בת-קיימא בשנה הבאה במסגרת הWorld Water Forum בדרום קוריאה.

*ארגון תיאום ושיתוף פעולה בינלאומי בו שותפים הבנק העולמי, ממשלת שוודיה והאו”ם המקדם ניהול ופיתוח של משאבי מים על ידי שיתוף פעולה בינלאומי, באופן אשר יביא לתוצאות חברתיות וכלכליות טובות יותר.

Water Governance Initiative:

יוזמה זו הושקה בתחילת 2013 על ידי ה-OECD, בעקבות מסקנות כינוס המים העולמי ה-6 (World Water Forum- (Marseille, March 2013 ושמה לה למטרה להגביר את שיתוף המידע בנושא ניהול מערכות וסקטור המים במדינות שונות. היוזמה כוללת נציגים מכ-100 ארגונים מהמגזר הפרטי, השלישי וארגונים בינלאומיים; אשר נפגשים פעמיים בשנה ב-OECD כדי לחלוק עדכונים בנושאי מדיניות, פרויקטים, ולקחים בנושא ניהול משאבי מים. בקבוצה חברים נציגים ממדינות ה-OECD וכן ממדינות ה-BRIC (ברזיל,רוסיה, הודו וסין). מדינות נוספות מאמריקה הלטינית, אפריקה והמזרח התיכון מיוצגות על ידי נציגים של ארגונים אזוריים. כיום פועלים חברי היוזמה להקמת התשתית הארגונית לקראת כינוס המים העולמי בשנת 2015 בקוריאה, בו יציג הארגון את התקדמות העבודה תחת קטגורית המשילות.

וישראל?!

ישראל הינה אחת ממדינות המובילות בתחום טכנולוגיות הקשורות בניהול, טיהור והתפלת מים, מקרב חברות ה-OECD. הקדמה הטכנולוגית והפתרונות היצירתיים של התעשיה הישראלית זכו להצלחה ניכרת הן בקרב מדינות ה-OECD והן מדינות מתפתחות. יש שיטענו, כי הבשילה העת להעביר הילוך ולתרום בצורה ממוקדת לדיוני מדיניות מים בארגון.

משבר המים הוא האתגר של המחר! כיום, מיליארד אנשים לא יכולים לשתות מים נקיים. 2.5 מיליארד סובלים ממחסור במים וחוסר-גישה למים לצורך היגיינה בסיסית. הנזק הכלכלי העולמי, כתוצאה ממשבר המים הצפוי בשנת 2050, עלול להגיע לכ-800 מיליארד דולר. מים הינם משאב חיוני לחיים אך גם לכלכלה ולצמיחה. ניהול וצריכה נכונים של מים הינם, אם כן, אתגר המתפרס על פני מספר מישורים כמו המישור הסביבתי, הכלכלי, הטכנולוגי והארגוני. כפועל יוצא, מים הינו אחד מנושאי העבודה הרוחביים המרכזיים בהם מתמקד היום ארגון ה-OECD, אשר במקביל לארגונים כמו הבנק העולמי והאו”ם, מנסה לתרום מניסיונו למאמץ העולמי לניהול נכון יותר של שווקי מים.

ב-19 לספטמבר התקיימה בארגון סדנה בינלאומית בנושא ניהול מים תחת הכותרת Stakehoder” Engagement for Effective Water Management”. הסדנה, אשר התקיימה תחת מטריית ה-Water Governance Initiative (ראו פרטים בהמשך), הציגה את מסקנות הביניים של המזכירות בנוגע לסקר בו השתתפו למעלה מ-200 שחקנים שונים מהמגזר הפרטי, הציבורי והשלישי העוסקים בניהול מים, וכן כ-50 מקרי מבחן ממדינותOECD  ואחרות. כמו כן נציגים ממחלקות שונות ב-OECD הציגו את ההכנות הנעשות בארגון לקראת כנס המים העולמי ה-7 אשר יתקיים בקוריאה בשנה הבאה. בכנס זה, שהינו הפורום העולמי החשוב ביותר בנושא מים, יציג ה-OECD ממצאים מרכזיים מעבודת הארגון בנושא משילות ומים מהשנים האחרונות.

לרגל האירוע ערכנו מיפוי של עיקרי העבודה בארגון בתחום ניהול המים, אשר מתפרסת על פני כמה מסגרות שונות הכוללות עבודת מזכירות הנעשית באופן שותף וכן פלטפורמות לשיתוף פעולה מיוחדות בין ה-OECD וארגונים אחרים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.