שיעור התעסוקה ב-OECD – המדינות מתקשות להמשיך את גל העלייה משנת 2013

שיעור התעסוקה הרבעוני במדינות ה-OECD

כבכל רבעון מפרסם ה- OECD את מצב התעסוקה במדינות החברות בארגון. שיעור התעסוקה (אחוז האנשים בגיל העבודה,15-64, אשר נמצאים במעגל התעסוקה) במדינות ה-OECD עמד ברבעון השני של שנת 2014 על 65.6%, ללא שינוי מהרבעון הקודם. שיעור זה מביא את שיעור תעסוקה באזור ה- OECD ל- 0.5% גבוה יותר מרמתו ברבעון המקביל אשתקד (65.1%). למרות העלייה בשנה החולפת, מדד זה נותר נמוך באחוז שלם מרמתו טרום המשבר הכלכלי, ברבעון השני של שנת 2008 (66.6%).

גם בגוש האירו נותר שיעור התעסוקה יציב ברבעון השני של שנת 2014 (63.8%), וזאת לאחר עליה בשני הרבעונים האחרונים של שנת 2013. בין המדינות שחוו את העלייה המשמעותית ביותר בשנה האחרונה הן יפן, בריטניה וארה”ב עם שיעורי תעסוקה שעמדו הרבעון על 72.6%, 72.1% ו- 68% בהתאמה. קנדה, קוריאה ומקסיקו, לעומת זאת, ראו ירידה בשיעור התעסוקה ברבעונים האחרונים, אשר נכון לרבעון השני עמד על 72.2%, 65.1% ו- 60.4% בהתאמה. בישראל, ירד שיעור התעסוקה מ-67.9% ברבעון הראשון ל- 67.7% לרבעון השני של 2014, וזאת לאחר עלייה בשיעור התעסוקה במהלך שנת 2013, אשר החלה ב-66.9%. חשוב גם לציין כי ישראל היא בין המדינות הבודדות ב- OECD בהן עלה שיעור התעסוקה מהרבעון השני של שנת 2008 (59.9%). מספר האנשים במעגל העבודה עומד כיום בישראל על 3.39 מיליון.

גרף 1- שיעור התעסוקה באזורים נבחרים

גרף 1

כפי שכבר ציינו בעבר בבלוג, אחת הבעיות עימם מתמודדות מדינות רבות בארגון ובעיקר מדינות גוש האירו היא אבטלת הצעירים (גילאי 15-24). ה- OECD  משקיע חלק נרחב מעבודתו בניסיון לעצב מדיניות תעסוקה אשר תצליח לשלב צעירים במעגל העבודה. על כן, מעניין לבחון מהו שיעור הצעירים במדינות הארגון אשר נמצאים במעגל התעסוקה. מהנתונים עולה כי שיעור התעסוקה של צעירים במדינות ה- OECD  עלה הרבעון ב- 1% ועומדת כעת על 39.7%. לאחר שברוב שנת 2013, שיעור התעסוקה הממוצע של צעירים עמד על 39.3%, השנה חל שיפור במדד והוא מצליח לעלות ברצף זה שני רבעונים.

גם קבוצת העובדים המבוגרים (55-64), זוכה ברבעון השני לשיפור במצב התעסוקה. בשנה האחרונה, עלה שיעור התעסוקה של קבוצה זו ב- 1.1% ועמד על 57.3% ברבעון השני. בישראל, למרות בעיית האבטלה בקרב גילאים אלו, רוב האוכלוסייה בטווח גילאים זה עדיין נמצאת במעגל העבודה (בין אם הם מועסקים או מחפשים עבודה). יחד עם זאת, ברבעון השני השנה, העובדים המבוגרים בישראל חוו ירידה בשיעור תעסוקתם מ- 66% ברבעון הקודם ל-64.9% ברבעון השני.

ומה בנוגע להבדלים בתעסוקה בין נשים וגברים?

שיעורי התעסוקה בקרב נשים (57.8%) ובקרב גברים (73.5%) במדינות ה- OECD  נותרו הרבעון זהים לרבעון הקודם. יחד עם זאת, שני המינים חוו עליה בשיעור התעסוקה בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, עם עליה של 0.5% לנשים ו- 0.4% לגברים. בישראל, עמד שיעור התעסוקה לנשים על 64.1%, ירידה קלה מהרבעון הקודם (64.3%) ואילו שיעור התעסוקה של גברים עמד על 71.5%, כאשר גם במקרה זה נרשמת ירידה קלה מהרבעון הראשון (71.6%).

גרף 2- שינויים בשיעור התעסוקה בין הרבעון השני לרבעון הקודם והמקביל אשתקד

גרף 2

כאשר מסתכלים על רוב מדינות הארגון, ניתן לראות ששיעור האנשים במעגל התעסוקה עלה משנה שעברה, עבור רוב קבוצות האוכלוסייה ונותר יציב בשנת 2014. יחד עם זאת, עבור מדינות רבות המצב אינו אופטימי והן עדיין מתקשות לחזור לשיעורי התעסוקה המוכרים טרום המשבר הכלכלי ולשפר את המצב התעסוקה עבור קבוצות חלשות יותר כמו צעירים ונשים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.