פורסם סקר הבריאות לשנת 2017

סקר הבריאות לשנת 2017 מציין ארבעה אינדיקטורים מרכזיים העלולים לסכן את הבריאות: עישון, צריכת אלכוהול, השמנת יתר וזיהום אוויר. המדינות המצטיינות: נורבגיה ושבדיה. תחומים לדוגמא בהם ישראל מקבלת ציונים גבוהים מהממוצע: טיפול בסרטן וטראומה

מאת שלי וולקוביץ

סקר הבריאות לשנת 2017 מציין ארבעה אינדיקטורים מרכזיים העלולים לסכן את הבריאות: עישון, צריכת אלכוהול, השמנת יתר וזיהום אוויר. המדינה היחידות שמקבלות בשלושה תחומים, מתוך הארבעה, ציונים מעל לממוצע מדינות ה-OECD הן נורבגיה ושבדיה. המדינה שנמוכה מממוצע המדינות החברות באירגון בשלושה תחומים היא הונגריה.
יחד עם זאת, כשמסתכלים על מדד כמו אורך החיים נראה שאין בהכרח קורלציה בין המשתנים, ודווקא מדינות כמו קוריאה, הולנד ואיסלנד בעלות ממוצע תוחלת חיים גבוה יותר.
אחד המשתנים באמצעותו מנסים להסביר החוקרים את הפער הוא בנגישות לשירותי בריאות ואיכותם. כך למשל בבחינת ישראל מוצא המחקר שבעוד 100% מהאוכלוסיה זכאים לשירותי בריאות ומכוסים באופן בסיסי על ידי המדינה, ידרשו 132 ימים בממוצע מההפניה של הרופא לביצוע הפרוצדורה וכ-4.7% אנשים ונשים בממוצע יבטלו את התור לרופא עקב עלות גבוהה – כל אלו אגב מספרים קרובים לממוצע המדינות החברות ב-OECD. אינדיקטורים בתחום הבריאות בהם נמצא שישראל גבוהה מהממוצע הוא בתחומי הטיפול בסרטן וטראומה למשל.

לקריאת המחקר המלא: Health at a Glance 2017

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.