סין – הקטר שמתעייף

בסקירה הכלכלית האחרונה של ה-OECD על כלכלת סין, מזהיר ה-OECD שתהליך המעבר מכלכלה ייצור לכלכלת שירותים יצריך השקעות ורפורמות רבות בממשלה הסינית כדי לא לאבד את קצבי הצמיחה המרשימים שאליהם הורגלו. סין על סף שינוי שישנה לא רק את החברה הסינית אלא את העולם כולו

בהיכנסה אל תכנית החומש ה-13 במספרה (2016-2020), הכלכלה הסינית ממשיכה לצמוח בקצב מהיר יחסית לקנה-מידה עולמיים. למרות שהצמיחה מאיטה באופן הדרגתי, התוצר לנפש ממשיך לצמוח בקצב מסחרחר, ועתיד להכפיל את ערכו משנת 2010 עד שנת 2020. עקב כך, הכלכלה הסינית תמשיך להוות גורם מרכזי בהנעת הכלכלה העולמית. יחד עם זאת, הצמיחה הכלכלית בסין כיום מתחילה להאט באופן הדרגתי, זאת לאחר שלושה עשורים של צמיחה מואצת, דבר שמעלה חששות באשר לעתידה כקטר הצמיחה המניע את כלכלת העולם. כדי להתמודד באופן יעיל עם ירידה זו ולמנוע פגיעה נוספת בכלכלה הסינית והעולמית, יהיה על הממשל לנקוט במספר אמצעים קריטיים  שעליהם ממליץ ה-OECD בסקירה הכלכלית שביצע על סין.

צמיחה לכולם

אי-השוויון בהכנסות בסין ושיעור העוני כיום מצויים במגמת ירידה. יחד עם זאת, הפערים בין עשירים לעניים נותרים גבוהים. מדד ג’יני לאי-שוויון בהכנסות עמד בסין בשנת 2012 על 0.49, כאשר לפי הבנק העולמי, מדד העומד מעל מעל 0.40 מעיד על אי-שוויון חריף בהכנסות. כדי לצמצם את הפערים החברתיים, ה-OECD ממליץ לסין לשפר את מערכת החינוך, וכן להעניק אפשרויות תעסוקה רבות יותר לאוכלוסיות חלשות וכן להחיל רפורמות רלוונטיות בתחום המיסוי. הרפורמה האחרונה שנערכה בסין בתחום המיסוי הייתה בשנת 1994, צעד שהביא להגדלת הכנסות הממשל, אך נותר ללא שינוי מהותי מאז. ה-OECD ממליץ להחלת רפורמות נוספות שיביאו להגדלת ההכנסה הממשלתית כדי לאפשר השקעה ברווחה, אשר בסופו של דבר יביאו להגברת הצריכה. כדי להשיג יעדים אלו הארגון ממליץ לסין לאפשר גישה נרחבת יותר לשירותי בריאות ומתן פנסיות כדי לצמצם את שיעור החיסכון פר משק-בית ולהגביר את הצמיחה והצריכה הפרטית.הגדלת ההכנסות, בעיקר באזורים כפריים מרוחקים, היא צעד חיוני עבור הגברת הצמיחה. צעד זה גם יסייע בצמצום הפערים בין האזורים העירוניים והכפריים, ובכך יסייע להחלת הצמיחה על כלל האוכלוסייה. לפי מחקר משנת 2012 של ה-OECD, תושבי הכפר היוו כמעט 100 אחוזים מסך בעלי ההכנסה הנמוכה בסין.

שיעור העוני באזורים הכפריים ירד באופן דרסטי

צמיחה המבוססת על צריכה גם תסייע לאיזון מחדש של הכלכלה עקב המעבר לכלכלה מבוססת שירותים.  כלכלת סין הופכת לכלכלה מודרנית ושיעור העובדים במגזר השירותים נמצאת בעלייה מתמדת, ובשנת 2015 עמד על 42.5%. לעומת זאת, שיעור העובדים בסקטור התעשייתי מצוי בירידה משנת 2010, ובשנת 2015 עמד על 29.3% בלבד.

ה-OECD מזהה שקטר הצמיחה של סין שהתבסס על תעשייה נחלש ולכן ממליץ על השקעה נרחבת יותר בחדשנות ולפי חוקרי הארגון אימוץ מדיניות להגברת החדשנות והיזמות יביאו לביצועים טובים יותר במגזר העסקי. סין כבר החלה ביישום מדיניות להגברת היזמות במדינה, כאשר גופי ממשל ברמה המקומית והלאומית הנחו תעשיות סיניות לתת עדיפות לפיתוח מוצרי חדשנות. הגברת המשילות והוצאה לפועל של רפורמות רלוונטיות בקרב חברות בבעלות ממשלתית גם כן יתרמו להגברת היעילות הכלכלית והגדלת ההכנסה פר-נפש. אחת מתוכניות הממשלה השאפתניות ביותר היא השקעה ב-15 מרכזי חדשנות ענקיים ברחבי סין בתחום התעשייה שיאפשרו גם השקעה פרטית, אספקט חשוב בכלכלה שבה רוב החברות נמצאות בבעלות ממשלתית.

חדשנות בסין תהפוך למקור חשוב ביותר לצמיחה. מקור woudhuysen.com

בדרך למודל המערבי?

מעבר לפיתוח האזורים הכפריים, ה-OECD ממליץ לפעול להורדת שיעור החיסכון בקרב האוכלוסייה הסינית, כדי להתניע את הצמיחה. שיעור החיסכון פר-משק בית בסין כיום נותר גבוה, מכיוון שהאזרחים מרגישים כי עליהם לחסוך מפאת חוסר וודאות הנובעת מהיעדר זכויות סוציאליות. עובדה זו פוגעת ביכולתם לצרוך, ומכאן פוגעת בצמיחה. ניתן להילחם בתופעה זו ולהגביר את הצריכה על ידי הבטחת זכויות סוציאליות בתחום הבריאות, החינוך, התעסוקה ועוד. בתחום הבריאות למשל, אזרחי סין נאלצים לשאת בעלויות מאד גבוהות של טיפולים רפואיים שאינם מכוסים על ידי הביטוח. המצב בישראל הוא אך מעט טוב יותר מאשר בסין, כאשר שתי המדינות מדורגות הרבה מעבר לממוצע ה-OECD בהוצאה פרטית על בריאות. העובדה שעלות הטיפולים הרפואיים בסין שאינם מכוסים על ידי הביטוח היא גבוהה, מובילה לכך שאזרחים רבים נערכים ללא נודע, וחוסכים כמויות אדירות של כספים שנערמים בינתיים בחשבונם ומעלים אבק, במקום לחזור ולתרום לפעילות הכלכלית. מבחינת מדינת ישראל, ייתכן ומדובר בהזדמנות עבור הייצוא הישראלי לסין בתחום הבריאות והציוד הרפואי, שכן שוק המכשירים הרפואיים בסין הוא בעל פוטנציאל צמיחה גדול במיוחד, עם קצב גידול מהיר של 20% בשנה.

ההוצאה הפרטית על בריאות גבוהה מדי

מעבר להשקעה נוספת בזכויות סוציאליות, על הממשל הסיני לפתוח מגזרים נוספים במשק להשקעות, על מנת להגביר את הפרודוקטיביות באותם מגזרים, כגון פיתוח תשתיות באזורים כפריים וחקלאיים. כאשר תחומים מסוימים בכלכלה הסינית נותרים סגורים בפני משקיעים חיצוניים, לא רק שהדבר פוגע בפיתוח תחום ספציפי, אלא בתחומים נושקים ומשלימים. הממשל הסיני צריך לפעול לליברליזציה של החקיקה הנוגעת לאפשור השקעות חוץ זרות ישירות (Forgien Direct Investment) במדינה, וכן לפעול למזעור השחיתות ויישום יעיל יותר של כספים ציבוריים.

ענק מזדקן

כאשר בוחנים את המקרה הסיני, חשוב גם לקחת בחשבון את העובדה כי האוכלוסייה המקומית מזדקנת מה שפוגע בכוח העבודה הסיני. בין השנים 1982-2010, אחוז הילדים בגילאי 0-14 בקרב האוכלוסיה הסינית ירד מ-37% ל-17%, בעוד אוכלוסית התושבים מעל גיל 60 עלתה מ-8% ל-יותר מ-13%. למרות המדיניות החדשה המאפשרת כעת ילודה של שני ילדים בכל משפחה, האוכלוסייה הסינית צפויה להגיע למספר מקסימאלי בשנת 2030, כ-1.43 מיליארד תושבים, ומשם תחל בתהליך התכווצות. כמו כן, יש לקחת בחשבון את העלות הנוספת עבור משפחה הסינית, הכרוכה בגידולו של ילד נוסף. הגברת מאמצי הדיגיטליזציה והאוטומציה בכלכלה הסינית יסייעו במזעור הנזקים שייגרמו כתוצאה מהזדקנות האוכלוסייה והצטמצמות מספר הידיים העבודות בסין.

מעבר לכך, השימוש באנרגיה ירוקה והטעמת מדיניות רחבת-היקף בתחום הינו צעד חיוני ביותר עבור הכלכלה הסינית. הרמה הגבוהה של הזיהום בסין פוגעת אנושות בבריאות תושביה. האומדן הוא שבשנת 2010, על כל מיליון תושבים, 670 נפטרו בטרם עת כתוצאה מסיבוך בריאותי שנוצר עקב הזיהום הכבד. באמצעות השימוש באנרגיה ירוקה, ניתן יהיה להגביר את התפוקה בסין ולהביא לעלייה ברמת החיים של תושביה, צעד קריטי להגברת הצמיחה. נראה שבתחום זה סין שינתה כיוון והפכה להיות אף המובילה העולמית. עד לפני מספר שנים, הפולטיקאים בסין ראו בהסכמי אקלים המבקשים לצמצם את פליטת גזי החממה כסכנה לכלכלה הסינית אך כיום נשיא הרפובליקה הסינית, שי ג’ינפינג, בכנס דאבוס הצהיר שהוא רוצה שמדינתו תהיה מובילה עולמית ואם ארה”ב אינה רוצה תפקיד זה, סין תשמח להחליפה. סין משקיעה רבות באנרגיה ירוקה והחווה לאנרגיה סולארית הגדולה בעולם נמצאת בסין אך למרות הכול חשוב לזכור שרק 1% מהאנרגיה מסופק על-ידי אנרגיה זו.

עתידו של הענק הסיני

למרות הזדקנות האוכלוסייה, מעבר מייצור לצריכה ושיעורי חיסכון גבוהים, כלכלת סין עדיין צומחת בקצבים מרשימים, שנייה רק להודו. סין נמצאת בצומת דרכים חשוב במיוחד כיוון שבהתליך המעבר מכלכלה מתפתחת לכלכלה מודרנית ומערבית, סין יכולה לאבד את היתרון היחסי שלה של עובדים זולים ויעילים וכדי להפוך לכלכלה מודרנית על הממשלה בסין להגביר את ההשקעות בחדשנות ובאנרגיה ירוקה. על פניו נראה שסין מוכנה לאתגר הבא ובאופן מוזר, סין רוצה להחליף את ארה”ב בתור מפיצת הגלובליזציה והאנרגיה המתחדשת. הכיוון שהספינה הסינית תטה לא ישנה רק את החברה הסינית אלא את העולם כולו.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.