כנס השרים 2015 – יותר השקעות לצמיחה מכלילה

כמו בכל שנה, המדינות החברות ב-OECD נפגשות כדי להתעדכן בתוצרים העיקריים של עבודת הארגון בשנה החולפת וכן לקבל החלטות אסטרטגיות על עבודה עתידית של הארגון. בצמוד לכנס מתקיים גם "פורום ה-OCDE", שבו מתקיים דיאלוג בנושאים הרלוונטיים לכנס השרים, בין  מקבלי ההחלטות לבין נציגי החברה האזרחית, ארגונים חברתיים, האקדמיה ונציגי התעשייה

השקעות הם כלי חשוב לשם צמיחה ועקב המשבר הכלכלי השקעות פרטיות וציבוריות צנחו. לכן, הוחלט שהשנה כנס השרים יתמקד בתפקידן של השקעות כדי להביא לצמיחה חזקה, צודקת, כוללנית וירוקה יותר על ידי עידוד יצרניות ותעסוקה. הולנד תהיה השנה יושבת ראש הכנס וצ’כיה, צרפת וקוריאה ישמשו כסגני יושבת הראש.

18191807389_2b78b829e4_z

במהלך הכנס ,שרים מדינות הארגון ידונו באופנים בהם השקעות מעודדות פעילויות פרודוקטיביות במטרה לייצר הון, המבוסס על ידע והעשרת ההון האנושי על ידי תמיכה בחינוך ובכישורים. השרים יזהו כלי מדיניות עבור השקעות כדי לעודד חדשנות ויצירת עוד מקומות עבודה  איכותיים יותר. כמו כן, במהלך הדיונים, יבחנו הקשרים בין השקעות לבין חדשנות, סחר ושיפור בתנאי השווקים. הדיון יתקיים על רקע המאמצים המתמשכים להתמודד עם מורשת המשבר הכלכלי (צמיחה נמוכה, אבטלה גבוהה, עלייה בנתוני האי-שוויון וירידה באמון הציבור), התמודדות הנעשית בעיקר על ידי שיפור ועיצוב מחדש של רגולציה ואחריות תאגידית (Responsible Business Conduct).

כמו כן, השרים ידונו באופן בתמיכה האקטיבית של ה-OECD בהשגת מטרות הפיתוח, אשר נקבעו לשנת 2015 והתמיכה אשר מקנה הארגון לממשלות בהתמודדות שלהן עם אתגרים עולמיים, כמו ניהול משקי מים ושינוי אקלים. איכות הסביבה תהיה בכותרת של כנס השרים השנה בזכות התפקיד, שלקח לעצמו ה-OECD ביצירת כלכלה מופחתת פחמן ושותף מרכזי בוועידת האקלים,שתתרחש בפריז בסוף השנה הנוכחית. 

במסגרת הכנס יוצגו התוצרים הראשונים של הפרויקטים הרוחביים של הארגון, שמטרתם ליצור חשיבה חדשה על כלכלה. אחת מהן היא יוזמת NAEC, גישות חדשות לאתגרים כלכליים ודו”ח התקדמות על פרויקט “צמיחה מכלילה“, שמטרתו לאפשר לקובעי ההחלטות לייצר מדיניות, שתאפשר להשיג צמיחה לכלל האוכלוסייה. כמו כן, יוצגו דיווחים ועדכונים על מסגרות העבודה של PFI (תשתית מדיניות לשם השקעות); אסטרטגיית החדשנות של ה-OECD; עקרונות ה-OECD למשילות בתחום המים; תחום האנרגיה, אנרגיה אטומית ואנרגיה מופחתת פחמן. 

בכנס יתרחשו הדיונים הבאים:

  •  Economic Outlook- הצגה של אחד מהדוחות החשובים שהארגון מספק: דו״ח התחזיות הכלכליות של ה-OECD לשנת 2015 (OECD Economic Outlook). הדוח יוצג על ידי מזכ”ל הארגון, אנחל גוריה והכלכלן הראשי, אשר יתמקדו בעיקר בנושאים הקשורים להשקעות.
  • כיצד להימנע מאסון– כיצד ניתן להתמודד ואף להימנע מתרחשים גלובליים אפשריים. שרים ידונו בשיתוף פעולה בינלאומי במטרה להתמודד עם שלושה תרחישים גלובאליים אפשריים: צמיחה נמוכה, עלייה באי-השוויון העולמי וכמובן שינויי האקלים.
  • Unlocking Growth: תפקידן של השקעות, חדשנות ואקלים להשקעות בעידוד צמיחה- באיזה אופן מקדמות השקעות יצירת משרות איכותיות, קידום רפורמות לקידום מדיניות השקעות טובה יותר ושיתוף פעולה הדוק יותר. מושב זה יכלול דיונים, אשר יתמקדו בנושאים הבאים: השקעות לצמיחה כוללנית, השקעות לחדשנות עבור עלייה ביצרניות, השקעות עבור כישורים ושיפור אקלים ההשקעות כדי לעודד השקעות אחראיות (Responsible Investment).
  • ועידת האקלים– דיון בלתי פורמלי בנוגע להסכם בינלאומי חדש בנוגע לסביבה לקראת המפגש ה-21 של Conference of Parties, אשר יערך בפריז.
  • השקעות למען כלכלה מופחתת פחמן (Low-Carbon Economy)– הדיון יתמקד בחסמים למעבר לכלכלה, המבוססת פחות על פחמן, עידוד השקעות ירוקות, השפעתם הכלכלית של מחסור במשאבים, הקשורים בפרויקטים הנוגעים במים-אנרגיה-ומזון.
  • סחר, השקעות ופיתוח–  מושב זה ידון בהיתכנות לבעיות מבניות בכלכלה העולמית, אשר תרמו למשבר ב-2008 ואשר נמדדות על ידי ה-OECD. דגש מיוחד יינתן למגזר השירותים ותפקידו בקידומה של כלכלה הוגנת ושיתופית יותר. בחלקו השני של המושב ידונו מטרות הפיתוח לאחר 2015.

 כנס השרים ינעל במושב מסכם, בו השרים ידונו בתוצאות הכנס והצעדים הבאים עבור ה-OECD ליישום המשימות, אשר יזוהו במהלך הכנס וכן אימוץ של הכרזת השרים עבור כנס זה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.