כלכלת התנדבות

ה-OECD מנסה לבדוק את ההשפעה הכלכלית של התנדבות למען אחרים. כחלק מפרסום הדגל של ה-OECD על איכות חיי האזרחים במדינות הארגון - "?How's life", יצר הארגון מחקר ראשוני על נושא, שכמעט ואינו נחקר בעבר

בספר קהלת, החכם מכל אדם כתב “שלח לחמך על פני המים כי ברב הימים תמצאנו” וכיוון שיש טעם בעשיית טוב, כיוון שביום מן הימים, הגמול יחזור לאדם, כמו קארמה, אם תרצו. המשפט של קהלת מדגיש באופן מעניין את האלמנט האנוכי בעשיית טוב, אך רבים עושים טוב גם מבלי לחשוב על תגמול, לפחות לא באופן מודע.

ה-OECD מנסה לבדוק את ההשפעה הכלכלית של התנדבות למען אחרים. כחלק מפרסום הדגל של ה-OECD על איכות חיי האזרחים במדינות הארגון – “?How’s life”, יצר הארגון מחקר ראשוני על נושא, שכמעט ואינו נחקר בעבר. ראשית, התנדבות חשובה מאוד בכלכלה, כיוון שהיא מייצרת טובין ושירותים ומשפיעה על החיים המטריאליים של אנשים. שנית, רוב המתנדבים פועלים למען האנשים המוחלשים ביותר בחברה, כמו הומלסים, מהגרים ועניים מאוד ולכן ההתנדבות יכולה להשפיע על בריאות, כישורים ורווחה של הקבוצות המוחלשות. נקודה שלישית היא, שהתנדבות היא למעשה סוג של עבודה, חשובה מאוד אפילו, המתגמלת באופן אישי גם אם לא כספי.

מדוע אנשים כה רבים מתנדבים? ראשית יש להבין מי מרוויח מהתנדבות ונראה שהתשובה הברורה ביותר היא אלו המקבלים את הטובין והשירותים, המיוצרים על-ידי המתנדבים. חשוב להבין, הקבוצות המוחלשות לא רק עניות אלא לרוב מתקשות מאוד לקבל שירותים, המגיעים להם והתנדבות יכולה לספק להם זאת. כמובן, שגם המתנדבים יכולים להרוויח מההתנדבות, כמו אינטגרציה של צעירים או מבוגרים אחרי פרישה. פעמים רבות אלו אנשים הזוכים לתחושת קהילה ויכולים לבוא במגע עם אנשים אחרים. התגמול של אלו שמתנדבים מגיע בתצורות שונות, כמו השפעה חיובית על בריאות פיזית ונפשית. בנוסף, המתנדבים רוכשים מיומנויות, היכולים לעזור להם בשוק העבודה. מחקרים מוצאים, שהתנדבות מקושרת גם לסיפוק גבוה יותר מהחיים ופעילות פוזיטיבית יותר מאשר פעילויות אחרות. כאשר משכללים כל אלו, נראה שדווקא המתנדבים מרווחים יותר מאלו המקבלים את העזרה.

מתנדבים בברוקלין אחרי סופת סידני. קרדיט: Jim henderson
מתנדבים בברוקלין אחרי סופת סידני. קרדיט: Jim henderson

עוד מרוויח חשוב מהתנדבות היא אנחנו, כלומר החברה בכללותה. חברה שבה יש מתנדבים רבים היא חברה אזרחית ענפה עם סולידריות ורמת אמון גבוהה. במילים אחרות, התנדבות הינה מרכיב עיקרי ליצירת חברה טובה. פעולת ההתנדבות נמצאת בשיח הציבורי בשנים האחרונות, בעיקר בעידוד אנשים להתנדבות או במדינות מסוימות, יצירת שירות אזרחי לצעירים. למרות הדיון הציבורי הער בנושא זה, מעט מדי נעשה למדידה והשפעת ההתנדבות בחברה.

כדי להבין את כלכלת ההתנדבות, ראשית יש להגדיר מושג זה. רבים מאתנו ישערו, שהתנדבות נעשית דרך עמותה כלשהי, אבל התנדבות יכולה להיות פרטית לחלוטין, כמו מורה המלמד תלמידים מעבר לשעות בית הספר, עורכת-דין העובדת לעתים פרו-בונו עם אוכלוסיות מוחלשות ואפילו נער צעיר, העוזר לשכנו המבוגר. הוויכוח על ההגדרה הינו רחב ויש כאלו המגדירים התנדבות לא רק בפעולה אקטיבית של נתינת זמן אלא גם נתינת כסף, יש כאלו המגדירים פעולות פרטיות כהתנדבות ואחרים מעדיפים לראות התנדבות רק באמצעות עמותות. ההגדרה היא רק התחלת הבעיה, כיוון שיש קושי רב לאסוף נתונים על נושא זה. ארגון האומות המאוחדות עודד מדינות לאסוף נתונים אלו ואף יצר סט כלים שכזה. גם הארגון העבודה העולמי (ILO) יצר סט כלים שכזה והדגיש, שהתנדבות הינה אספקט נוסף של עבודה וחשוב לאסוף נתונים על נושא זה. יש מדינות הבודקות מדדי התנדבות באמצעות סקרים לאומיים אך הם מוגבלים מאוד עקב הגדרות משתנות של האנשים עצמם.

הנתונים עצמם

בממוצע, במדינות ה-OECD, אחד מתוך שלושה בוגרים דיווחו על פעולת התנדבות באמצעות ארגון במהלך 12 החודשים האחרונים. באופן כללי, ניתן לומר שאחוזי ההתנדבות נמוכים יותר במדינות דרום ומזרח אירופה וגבוהים במדינות הנורדיות והאנגלו-סקסיות. כאמור, התנדבות לא נעשית רק באופן פורמאלי ושבע מתוך עשר דיווחו, שביצעו פעולת התנדבות באופן בלתי פורמאלי לאדם שאינו בן משפחה.

השאלה היותר מעניינת היא החתך הסוציו-דמוגרפי של המתנדבים. לפי הנתונים של ה-OECD, גברים ונשים מתנדבים בשיעור דומה אך גברים נוטים להתנדב בארגוני ספורט ונשים בארגונים חברה ובריאות. פרופיל המתנדב הנפוץ הוא אדם בעל השכלה גבוהה, בעל הכנסה בינונית ומעלה ולרוב נשוי. חתך זה אינו מפתיע כלל, כיוון ש”התנדבות זה כסף” ואנשים עניים מתקשים למצוא זמן להשקעה בהתנדבות.

פרופיל המתנדב
פרופיל המתנדב

ישנה קבוצה נוספת שלא תמיד נמצאת בשוק העבודה, שיותר זמינה להתנדב וזו אוכלוסיית המבוגרים מעל גיל 50. בישראל, 15% מאוכלוסייה זו הגדירו פעילותיהם כהתנדבות, קצת יותר נמוך ממוצע ה-OECD, הרבה יותר נמוך ממדינות צפון אירופה העומדות על 30%-40%.

שיעור המתנדבים מאוכלוסיית המבוגרים מעל גיל 50
שיעור המתנדבים מאוכלוסיית המבוגרים מעל גיל 50

היתרונות הכלכליים של התנדבות

לא פשוט לכמת את כלכלת ההתנדבות אבל לפי המחקרים האחרונים שערך ה-OECD, כלכלה זו מוערכת בלא פחות מטריליון דולר המהווים 2% מהתמ”ג. במדינות כמו פינלנד, הולנד וארה”ב, היחס שלהם גבוה עוד יותר ועומד לפחות על 3% מהתמ”ג.

לסיכום, זהו מחקר ראשוני מאוד על התנדבות ועיקר הבדיקה נעשתה על שוק העבודה, אך עדיין חסרים נתונים רבים וההשפעה הכלכלית היא הערכה בלבד. למרות זאת, במדינות המערב, אנחנו עדים לתופעה ההולכת וגוברת של התנדבות פורמאלית לארגונים וגם התנדבות לא פורמאלית. רבים משערים, שהנתונים בארה”ב מרשימים כיוון שהמתנדבים מחליפים את המדינה, שלא מספקת רווחה רחבה, אך אחוזי ההתנדבות גבוהים גם במדינות הנורדיות, המספקות רשת רווחה מרשימה. ההתנדבות היא חלק מהכלכלה ומשוק העבודה ורק תסריטים היפותטיים יוכלו להתמודד עם הסיטואציה שבה סקטור התנדבותי שלם יעלם.

התנדבות בישראל: מדינת ישראל לא ביצעה מחקר על המושג הכללי של התנדבות, אך כן אוספת מידע על עמותות ואף הקימה פורטל ייחודי המרכז מידע על כלל העמותות הפועלות בישראל וכיום יש מעל 30,000 עמותות רשומות.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.