ישראל בראש

לאחר חמש שנות פעילות ישראל ב-OECD, לראשונה ישראל עומדת בראש ועדה בארגון ה-OECD.
לאחר חמש שנות פעילות ישראל ב-OECD, לראשונה ישראל עומדת בראש ועדה בארגון. ב-2011 מוניתי לכהונת נספחת משרד הכלכלה לארגון ה-OECD וכעת מוניתי פה אחד על-ידי חברי המדינות השונות לעמוד בראש קבוצת העבודה לנושאי סחר בינלאומי. מעבר ליוקרה, שנציג ישראלי עומד בראש ועדת OECD, המינוי מאפשר העמקת שיתוף הפעולה בין ישראל לארגון בנושאי סחר וקידום האינטרסים של התעשייה הישראלית במסגרת תהליכי גיבוש המלצות מדיניות בוועדה.

זה כבוד עצום לייצג את ישראל ולהיות היושב-ראש הישראלי הראשון בתולדות הארגון. זהו הישג נכבד לפעילות הנספחות ובעיקר משקף מאמץ משותף ומכוון של משרד הכלכלה להגיע לחוד החנית של מדיניות כלכלית בעולם. ההישג בולט במיוחד לאור הקשיים של ישראל בארגונים בינלאומיים אחרים ורק מדגיש את חשיבות הפורום של ה-OECD  כמנוף לרפורמות וקידום מדיניות בישראל. ישראל שמחה לשחק תפקיד מרכזי בעיצוב הסטנדרטים העולמיים בכל תחום.

ריטה גולשטיין-גלפרין, הישראלית הראשונה לעמוד בראש ועדה ב-OECD

ריטה גולשטיין-גלפרין, הישראלית הראשונה לעמוד בראש ועדה ב-OECD

קבוצת העבודה עוסקת בניתוח כלי מדיניות לעידוד ליברליזציה וגיבוש המלצות עבור ממשלות המדינות החברות לקידום סחר בינלאומי חופשי ככל האפשר מחסמים. הוועדה מורכבת מנציגי המדינות החברות בארגון. הקבוצה עוסקת בנושאים, שבלב העשייה של קביעת מדיניות כלכלית, כגון: שרשרת ערך מוסף, ליברליזציה בשירותים, סחר ותעסוקה, שיתוף פעולה רגולטורי בינלאומי ועוד. יש לציין, כי עמדה זו עולה בקנה אחד עם מדיניות מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה, הפועל על מנת להרחיב את מפת הסכמי הסחר של ישראל לטובת התעשיין והצרכן הישראלי.

ארגון ה-OECD הינו הארגון המוביל כיום למדיניות כלכלית  ומאגד את כלכלות המערב המתקדמות ותפקידו לעזור לחברות בו ליישם מדיניות כלכלית מושכלת ומתקדמת. הארגון מורכב מוועדות שונות העוסקות בתחומים רחבים כגון: סחר, תעסוקה, חינוך, חדשנות, פיתוח ועוד. בראש כל ועדה עומד נציג מהמדינות השונות לפחות לשנה ועליו להיבחר על-ידי נציגי המדינות השונות. קבוצת העבודה תיפגש היום (האחד באוקטובר 2015) לראשונה תחת ניצוחה של נציגת ישראל והנציגים השונים ידונו בין היתר על מניעת שחיתות בהסכמי סחר, רגולציה בינלאומית, שרשראות ערך מוסף (GVC) והשפעה על שוק התעסוקה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.