יוזמת משילות המים של ה-OECD

בתאריכים ה-24-25 בנובמבר השתתפה ישראל לראשונה במפגש של יוזמת המשילות בתחום המים של ה-OECD, אשר התקיים במטה הארגון. זהו צעד ראשון לקראת הכנת תשתית למעורבות גדולה יותר של ישראל בעבודה, הנעשית בתחום המים ב-OECD

הצגתי במפגש התבטאות, אשר נגעה לחדשנות ניהול מים עירוניים בישראל,  ובין היתר נגעה בהיותה של ישראל מובילה עולמית בתחום מחזור מי שופכין והתפלה- טכנולוגיות חדשניות, אשר אפשרו למדינה להיחלץ ממשבר המים החריף, בו הייתה מאז תחילת קיומה. ההתבטאות הזכירה, שהצלחתה של ישראל יכולה לשמש כדוגמה עבור מדינות אחרות, אשר מתמודדות עם אוכלוסייה הולכת וגדלה ומשאבי מים מדלדלים.

רקע על היוזמה:

במסגרת הדיון לגבי העבודה בנוגע למשילות בתחום המים הנעשית במקומות שונים, נציגים במפגש דנו בהרחבה בהכנות האג’נדה הבינלאומית עבור פורום המים העולמי ה-7, אשר יתקיים בקוריאה ב-15-17 באפריל 2015.  ה-OECD יתמקד במספר כללי מדיניות כבסיס להתערבותו בפורום. כללים אלו כוללים נושאים כמו: הגברת שיתוף הפעולה בין שחקנים שונים בנושאי משילות עבור מים, הגברת השקיפות והחסינות המוסדית של ארגונים, אשר מעורבים בניהול מים, פיתוח מנגנוני התרעה בנוגע לניהול לא תקין של מים, לפני שאסונות קורים ואשר יאפשרו זמן פעולה מתאים יותר עבור ממשלות ועוד. נושאים אלו יתורגמו למושבים שונים בפורום.

המיזם בוחן מספר אלמנטים של נושאי מדיניות: שת”פ עם בעלי עניין, מנגנוני קבלת החלטות, לימוד עמיתים ובניית מאגר מידע של פרקטיקות מיטביות (Invenory to Foster Good Governance in the Water Sector)

water gov initiative

עקרונות OECD למשילות מים

במסגרת היוזמה, הארגון יחד עם שותפים, מנסח רשימה של עקרונות מנחים לניהול  נכון של משק מים. העקרונות צפויים להיות מאומצים פה אחד בכנס השרים הקרוב של ה-OECD בתחילת יוני 2014.

העקרונות מתחלקים ל-3 תת קבוצות:

א. עקרונות, אשר נועדו לקדם מדיניות עבור אפקטיביות של משילות מים, אשר כוללים:

 1. הקמתן של מסגרות משפטיות ומוסדיות עבור ייצור מדיניות.
 2. ניהול מים בהיקף המשילות המתאים, על מנת לענות על הצרכים של אזורים מסוימים.
 3. עידוד של מגעים בין מגזר המים ומגזרים מקבילים במטרה ליצירת מדיניות טובה וכוללנית.
 4. הגדלת טווח הפעולה והסמכות של השחקנים השונים, בין עם בממשלה או ספקי שירות פרטיים, אשר מעורבים בניהול מים במטרה לעודד יישום של מדיניות ותוכניות רפורמה בצורה יעילה.

ב. כללים, אשר נועדו לקדם מדיניות עבור יעילות במשילות מים, אשר כוללים:

 1. פרסום, עדכון ושיתוף של מידע וניסיון בעלי ערך בנוגע למשילות מים, על מנת לערוך השוואות ולשפר את הליך קבלת ההחלטות.
 2. התאמת רמת המימון לרמת האחריות בניהול מערכות מים ויישומן של מסגרות עבור אחריות תקציבית.
 3. הבטחת איכותה של המסגרת הרגולטורית, אשר תומכת בעיצוב, פיקוח ואכיפה של נהלים,עבור סקטור המים על ענפיו השונים במטרה לחזק את האינטרס הציבורי בקבלת שיות איכותי ואמין.
 4. זיהוי והסרתם של מכשולים העומדים בפני חדשנות בתחום המים במטרה לעודד פתרונות חדשניים עבור כלל העוסקים בתחום המים.

ג. כללים, אשר נועדו לקדם אמון במשילות מים, אשר כוללים:

 1. הגדלת האמינות והשקיפות במדיניות עצמה ובקרב הגופים, אשר אמונים על יישומה.
 2. קידום שיח עם ארגונים ללא מטרות רווח (ציבוריים ופרטיים) גם מחוץ לקהילת המים במטרה לעשיר את הליך קבלת ההחלטות בעיצוב מדיניות עבור מים.
 3. עיצוב ואימוץ מדיניות. מים אשר מקדמת שיוויון בין משתמשים וצרכנים של מים, בין טריטוריות ובין הדורות וכן כזו, אשר מכבדת את הסביבה הטבעית ותורמת לצמיחה בת-קיימא.
 4. ביצוע סקירה והערכה באופן קבוע למשילות בתחום המים וכן פרסום תוצאות סקרים אלו לציבור הרחב במטרה לעודד תרבות של גמישות, רפורמה ושיפורים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.