המתים המהלכים? הקשר בין תאגידי “זומבי” וביצועי פיריון במשק

מה הסיבות לפיריון נמוך במשק בשנים האחרונות? האם ישנם תאגידים אשר פוגעים בפיריון של המשק? כיצד ניתן לזהות תאגידים אלו? האם הרגולציה במדינות המפותחות, מאפשרת לתאגידים שאינם רווחיים להישאר במשחק ולפגוע בצמיחת השוק בכללותו?

ההאטה בפיריון העובדים במשק במדינות המפותחות, הציתה דיון ער ביחס לגורמים לתופעה זו, והעתיד של הצמיחה הכלכלית באופן רחב יותר. בכלכלת שוק מתפקדת, חברות בעלות ביצועים נמוכים, צריכות להגביר את הפרודקטיביות שלהן, או שהן יפלטו מהשוק. אולם, לפי נתוני ה-OECD, תהליך היפלטות חברות שאינן פרודוקטיביות מחוץ למשק הואט בעשור האחרון, בין היתר בעקבות רגולציה במדינות המפותחות, תהליכים לא יעילים של מדיניות חדלות הפירעון, מדיניות מוניטרית רופפת, וסיוע עקבי לחברות קטנות.

מתוך מחקר ה-OECD, עולה כי פערי הפיריון בין חברות פרודוקטיביות לבין כאלו שפחות פרודוקטיביות מתרחבים עם הזמן. בתרשים מטה, בהתבסס על בחינה של 24 מדינות OECD, ניתן לראות את הפער המתרחב בין החברות המובילות במשק לבין החברות שאינן מובילות במשק.

מהם תאגידי “זומבי” ומדוע הם פוגעים בפיריון המשק בכללותו?

בהתאם למחקר באשר להשפעה של תאגידים אלו על המשק, עולה כי תאגידים אלו חונקים את ביצועי הפיריון התעסוקתי. מחקרים מראים כי פיריון נמוך של תאגיד, הולך יד ביד עם פיריון נמוך של העובדים המועסקים בחברה. כמו כן, חברות “זומבי” מושכות השקעות מסוימות אשר יורדות לטימיון ולא מסייעות לצמיחת המשק. בכך חברות אלו מונעות חלוקה יעילה של משאבים, על ידי מניעה מחברות פרודוקטיביות לזכות בנתח שוק, או חברות חדשות ודינאמיות יותר להחליף חברות פחות יעילות.

מתוך התרשים מטה, ניתן לראות את ההשפעה של חברות זומבי על חברות רגילות. כאשר רואים אובדן הן מבחינת אחוז ההשקעות והן מבחינת תעסוקה.

האם צריך להרוג חברות “זומבי”?

בהתאם לנתוני ה- OECD, חברות חלשות, חברות “זומבי”, מכבידות על המשק ומונעות צמיחה בפיריון שוק העבודה. חוץ מהגבלת פוטנציאל הצמיחה של חברות כשירות במשק, חברות אלו יוצרות חסמי כניסה לשוק לחברות צעירות, כיוון שההון המושקע בחברות אלו הינו על חשבון חברות צעירות אשר היו יכולות להביא לצמיחה במשק.

כאשר לוקחים בחשבון את כל השיקולים האלו, ניתן להעריך כי חברות “זומבי” מהוות חסם משמעותי להתאוששות הצמיחה במשק של המדינות המפותחות. מסקנה זו, דורשות מהרגולטור לבחון כיצד חקיקה ומדיניות  מאפשרים לחברות אלו להישאר בשוק. יוזמות כגון ערבויות ממשלתיות, שיעורי ריבית נמוכים, ובאופן רחב יותר, משטר חדלות הפירעון במדינה, עשויים להיות מחסום לפיריון, כיוון שהם מעוותים את מאגר האשראי, ומאפשרים לחברות שצריכות לצאת מהמשק להמשיך לשרוד, אולם בפועל להאט את הצמיחה הכלכלית במדינה.

פליטת חברות “זומבי” מהשוק תאפשר לחברות צעירות יותר לצמוח, כיוון שההשקעות ינותבו אליהן. כמו כן, לעובדים אשר יפלטו מחברות אלו, יוכלו למצוא מקום מתאים יותר לכישורים שלהם, אשר יבטיח שיעורי פיריון גבוהים יותר ויובילו למשכורות גבוהות יותר.

תגובה אחת

  1. לא הבנתי מה זה תאגידי זומבי. מה הקריטריונים לסיווג עסקים לסומבים וולא סומבים לפני שבודקים פריון? ההגדרה כאן היא טאוטולוגית לחלוטין. אי אפשר להגדיר סיבה באמצעות התוצאה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.