המטרה: הסרת הבירוקרטיה

לעסקים קטנים קשה יותר ולכן יש צורך בהסרת חסמים ופישוט הבירוקרטיה. בכנס שנערך בתל-אביב דנו משרד הכלכלה, הסוכנות לעסקים קטנים ובינונים וה-OECD כיצד ניתן לעשות זאת

אחד מהיעדים המרכזיים שהציב לעצמו שר הכלכלה החדש ח”כ נפתלי בנט הוא להסיר את החסמים הבירוקרטיים הכובלים עסקים קטנים ובינוניים ומצרים את צעדיהם. הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים של משרד הכלכלה, אשר הוקמה בשנת 2009 , הינו הגוף הממשלתי האמון על הטיפול בעסקים קטנים ובינוניים בישראל והיא המנוע לקידום יעדים אלו ולשיפור מצבם של עסקים קיימים ויזמים חדשים.

בין פברואר למאי השנה נערכת עבודת מטה משותפת בין נציגי ה-OECD, קרן ההכשרה האירופית והבנק האירופי, שעיקרה בחינת מצבם של העסקים הקטנים והבינוניים בכארבעים מדינות מפותחות. הבחינה הזו, שנעשית על סמך 90 מדדים שקבעו ה-OECD  והאיחוד האירופי, העמידה את ישראל במקום חיובי בהשוואה למדינות אחרות ומעניקה לה שבחים בכל האמור לעידוד יזמות. עם זאת, נטען כי בישראל ישנן עדיין הגבלות בירוקרטיות שאותן צריך להסיר.

במטרה לבחון את מצב העסקים הקטנים והבינוניים בישראל קיימה הסוכנות סקר תקופתי שכלל 500 עסקים שונים. הסקר שנערך באפריל השנה בחן את העסקים השונים לפי מדדים הנוגעים למספר המועסקים, גודל המחזור, כוונות סגירה עתידיות וחסמים שונים המקשים על העסק.

הדו”ח השנתי של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים שאותו חשפה הסוכנות בכנס מיוחד שנערך בישראל בהשתתפות נציגים מה-OECD  והאיחוד האירופי, (שהכינו את עבודת המטה שעסקה בהשוואה בין מצב העסקים במדינות המפותחות השונות) עוסק בעסקים קטנים ובינוניים ומפרט את תמונת המצב בתחום זה, בהשוואה למדינות מפותחות אחרות. הסוכנות פרסמה את דו”ח תמונת המצב שלה היום והציבה שלוש מטרות על בראשו: בחינת שיעור התרומה לתוצר, בחינת שיעור התרומה לתעסוקה ומשך החיים של העסק. כמו כן, הצהרת הכוונות של הסוכנות ברורה: הסרת מגבלים בירוקרטיים מעל בעלי העסקים ויזמים.

בנוגע למספר המועסקים, למשל, קובע הסקר את הדברים הבאים:

 “בשנת 2011 אחוז העסקים הקטנים והבינוניים אשר דיווחו על יציבות או גידול במספר העובדים עומד על כ-79%. נתון זה מעיד על הרעה יחסית במצב העסקים הקטנים והבינוניים בישראל שכן בסקר דומה שנערך לפני כשנתיים במסגרת התוכנית האסטרטגית של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים אחוז זה היה גבוה בחמישה אחוזים”.

באשר לסוגיית החסמים עולה מתוך הסקר המסקנה הבאה:

 הקשיים העיקריים המצוינים בקרב העסקים בהסתכלות כללית: תחרות, עומס בירוקרטי, אשראי/מימון. בשעה שעומס בירוקרטי וקשיי אשראי יכולים להיחשב לחסמים הדורשים התערבות ציבורית , הרי שלגבי התחרות יש להבחין בין מקרים מיוחדים של תחרות לא הוגנת אותה יש לצמצם, ובמקביל יש להגדיל תחרות הוגנת.

רן קויתי, מנהל הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, נושא דברים בכנס
רן קויתי, מנהל הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, נושא דברים בכנס

כמה מהנתונים העולים מהדו”ח השנתי של הסוכנות מצביעים על הדברים הבאים:

  • מספר העסקים לפי גודל דומה מאוד לממוצע הנהוג ב-OECD. לדוגמה: עסקים אשר מעסיקים מקסימום 9 עובדים מהווים במדינות ה-OECD  כ-91.75% בעוד בישראל הם 92.32%. מאידך, שיעור העסקים בעלי 250 מועסקים ומעלה מהווים 0.21% ובישראל 0.23%.
  • ישנם חסמים רבים העומדים בפני בעלי העסקים הקטנים והבינוניים בישראל והם מתחלקים לשתי קטגוריות עיקריות. בענפים מוטי הון חסמי אשראי הם המרכזיים יותר. בענפים מוטי כוח-אדם חסמי אשראי הם המרכזיים. הנגישות לאשראי לבעלי עסקים קטנים בעייתית. ככלל, אשראי לעסקים קטנים הוא בריבית גבוהה, ניתן לזמן קצר, והדרישה הבנקאית היא לשיעור בטוחות גבוה יותר. בשנת 2012, מלמד הדו”ח, האשראי הניתן לעסקים קטנים ובינוניים היה כ-15% בלבד מסך האשראי העסקי של הבנקים.

בשנה האחרונה נקטה הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מספר פעולות שמטרתן להקל על חייהם של העסקים הקטנים ולאפשר צמיחתם. הוצעה הצעת חוק לעידוד העסקים הקטנים שתכליתה אחת: ריכוז כלל הסמכויות בידי הסוכנות, כך שהיא תתאם בין משרדי הממשלה, בין בעלי העסקים, בין הליכי החקיקה והיא שתייצג את בעלי העסקים ותהווה עבורם מעין נציבות פניות. ריכוז הפעילות בידי גוף אחד, אמורה להקל על הסבך הבירוקרטי.

יתרה מכך, בהתאם להחלטת הממשלה מיולי 2011 הגיעה הסוכנות לסיכום עם רשות המיסים לפיו עסקים קטנים בתחום הייצור יוכלו לדווח מע”מ רק עם קבלת התמורה במזומן.

במהלך 2012 הוקמה יחידת מחקר מדיניות וחקיקה שמטרתה ליצור סביבה עסקית נאותה בעיקר בתחום הסרת החסמים. היא עסקה מאז בשלל נושאים, שיתופי פעולה בינלאומיים עם האיחוד האירופי וה-OECD, הפנייה למקורות מימון, ביצוע סקרים בקרב בעלי העסקים (לדוגמה על מידת פגיעתם ממבצע “עמוד ענן”) , ופעילויות שונות בתחום הנגשת המידע לבעלי העסקים.

לאתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים אפשר להיכנס כאן .

זו תוכנית הכנס המשותף שנערך בתל-אביב בנושא.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.