glasses

הכשרה מקצועית VET

איך מתמודדים עם מחסור במורים להכשרות מקצועיות? ואיך משלבים בין מסלולי הכשרה מקצועית של נוער ומבוגרים כך שיוכלו להתקדם ולהתפתח המסלולי קידום ואופק לימודי בקריירה המקצועית?

ד”ר רינת כהן, סגנית מנהל אגף בכיר להכשרה מקצועית ולפיתוח כח אדם וממונה הכשרת מבוגרים במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים משתתפת בימים אלה בקבוצת העבודה VET. הקבוצה, העוסקת בתחום החינוך וההכשרה המקצועית, דנה בנושאים המקיפים שאלות בתחומי הכשרה, מימון, מנטורינג ועוד המעסיקות את הנציגים וקובעי המדיניות מרחבי העולם.

“נושא ההכשרה המקצועית הולך ותופס מקום נכבד בישראל כאחד הכלים המרכזיים לפיתוח כלכלת ישראל והעלאת הפיריון” אומרת רינת, “מעניין לגלות כי אותן סוגיות שמעניינות מדינות אחרות בארגון רלוונטיות גם לישראל. כך למשל את סוגיית המחסור במורים מקצועיים להכשרות מקצועיות האגף מנסה לפתור באמצעות תוכנית יחודית להכשרת מורים מהתעשייה. סוגיה נוספת שעלתה בכנס ורלוונטית למדינות נוספות היא כיצד ניתן לשלב בין מסלולי הכשרה מקצועית של נוער ומבוגרים כך שיוכלו להתקדם וללמוד כטכנאים והנדסאים במסגרת לימודי מה”ט וכך לפתוח עבורם מסלולי קידום ואופק לימודי בקריירה המקצועית”.

לקריאה נוספת אודות קבוצת העבודה והתוצרים

על הדו”ח שפורסם על ועבור ישראל (השני במספר) בקיץ האחרון

 

Rinat

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.