אינדקס מדיניות עסקים קטנים – בישראל סביבה עסקית מפותחת אך הנטל האדמיניסטרטיבי כבד מידי

דוח בשם SME Policy Index: The Mediterranean Middle East and North Africa 2014 . הדוח הינו תוצר של פרויקט משותף של ה- OECD והנציבות האירופית, אשר נעשה בשיתוף פעולה עם קרן ההכשרה האירופית ובנק ההשקעות האירופאי, ובוצע כחלק מתהליך ה- Euro- Mediterranean Industrial Co-operation והוא כולל את ישראל

מידי כמה שנים מוציא ה- OECD את אינדקס המדיניות של עסקים קטנים ובינוניים (ה- SMEs) במדינות מזרח התיכון וצפון אפריקה- דוח בשם  SME Policy Index: The Mediterranean Middle East and North Africa 2014 . הדוח הינו תוצר של פרויקט משותף של ה- OECD והנציבות האירופית, אשר נעשה בשיתוף פעולה עם קרן ההכשרה האירופית ובנק ההשקעות האירופאי, ובוצע כחלק מתהליך ה- Euro- Mediterranean Industrial Co-operation. ישראל אומנם שונה מיתר המשתתפות בדוח (אלג’יריה, מצרים, ירדן, לבנון, מרוקו, הרשות הפלסטינית, טוניסיה ולוב) היות והיא המדינה המפותחת היחידה והחברה היחידה בארגון ה- OECD, אך עקב מיקומה הגאוגרפי, השתתפותה בפרויקט הינו בעל חשיבות.

עסקים קטנים ובינוניים הינם חיוניים ליצירת תעסוקה ועידוד צמיחה בכל העולם. במזרח התיכון וצפון אפריקה ובאופן כללי במדינות הים תיכוניות. ה- SMEs מייצגים את הרוב המוחלט של החברות, אחראים על בין חצי לשני שליש מהתעסוקה במדינות ותורמים באופן משמעותי לחדשנות ויצירת ערך מוסף. הדוח של הארגון הינו כלי חשוב, אשר מסייע למדינות אלו לזהות חוזקות וחולשות בעיצוב המדיניות ויישומה, לקבוע סדרי עדיפויות ולמדוד את ההתכנסות לקראת יישום עקרונות המדיניות כפי שהם משתקפים מה- Small Business Act for Europe, גישתה של הנציבות האירופית למיקום ה- SMEs כשחקני מפתח מרכזיים בכלכלות האירופיות.

הדוח ממפה את השינויים הרבים, אשר נעשו במדינות אלו בשנים האחרונות ונועדו לעודד ולהקל על עבודתם של העסקים הקטנים. יחד עם זאת, על ממשלות והסקטור הפרטי מוטלת עבודה רבה על מנת לשפר את הסביבה העסקית, באמצעות כלים כגון הערכת האקלים העסקי, ניתוח דרישות הכישורים וניתוח ההשפעות הרגולטוריות. הארגון מציין את ישראל, אלג’יריה, לבנון ומרוקו כמדינות, אשר הראו את השיפור הרב ביותר בתחום זה, על ידי הקמת ועדות בין משרדיות לצורך שיפור האקלים העסקי.

כמו כן, הארגון ממליץ למדינות האזור לקבוע תוכניות ספציפיות ולבצע מדידות בתחומי מדיניות שונים , כגון גישה למימון, חדשנות, פיתוח כישורים ופישוט הליכי סחר. גישה זה חשובה בעיקר במדינות בהן קיימות כבר תוכניות לעידוד חברות, אשר מנוהלות על ידי מספר סוכנויות וקרנות מיוחדות (אלג’יריה, מצרים, ירדן וטוניס). במדינות הים התיכון ישנן יוזמות רבות אשר מטרתן לענות על צרכי ה- SMEs, אך פעמים רבות יוזמות אלו אינן חלק מגישה רחבה יותר של מדיניות SMEs במדינה. הדוח מציין, כי רק ישראל ומרוקו הצליחו ליצור מדיניות SMEs מקיפה ומתואמת. בישראל הוקמה לצורך כך הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה, אשר מפעילה מגוון כלי סיוע ותוכניות אשראי לעידוד יזמות ופיתוח עסקים קטנים.

המחקר של הארגון בנושא מראה, כי ישנו מיעוט ראיות בכל הנוגע ליישום והיעילות של יוזמות הקשורות ל- SMEs הן מצד הממשלה והן מצידו של הסקטור הפרטי והארגונים השונים. לצורך כך, חייבות כלכלות הים התיכון לשלב בתוך עיצוב המדיניות של עסקים קטנים גם תהליכים של מעקב, הערכות והתייעצויות עם הסקטור הפרטי.

הדוח מורכב משלושה חלקים. חלקו הראשון מסביר על תהליך ההערכה והמתודולוגיה של המחקר וכמו כן עואך סקירה של המצב הכלכלי ומצבם של ה- SMEs במדינות הנבחנות, או מדינות ה- MED, כפי שמכנה אותן הדוח. חלקו השני, הינו ניתוח של תוצאות ההערכה על פי עשרה הביטי מדיניות שונים של ה Small Business Act for Europe . חלקו האחרון מביא סקירה של כל מדינה בנפרד, וכולל את ניתוח ההערכה על ידי צוות המומחים והמלצות לעתיד.

מה מגלה הדוח על ישראל?

ישראל הינה המדינה היחידה באיזור, אשר נחשבת למדינת הכנסה גבוהה, עם תמ”ג לנפש אשר עמד ב- 2012 על 33.4 אלף דולר, ועל כן היא המדינה היחידה החברה בארגון ה- OECD. האוכלוסיה של ישראל מהווה 4.4% בלבד מהאוכלוסיה באיזור ה- MED (ישראל, אלג’יריה, מצרים, ירדן, לבנון, מרוקו, הרשות הפלסטינית, לוב וטוניסיה). הסקטור התעשייתי של ישראל כולל את תעשיית הייצור, טכנולוגיה, חקלאות, כימיכלים ותחבורה. בניגוד לחלק משכנותיה, ישראל תלויה בייבוא של גז ונפט.

הסביבה המאקרו כלכלית האיתנה בישראל (בעיקר בהשוואה למדינות האחרות באיזור) באה לידי ביטוי בתשתית החזקה ובמסגרת המוסדית המבוססת, אשר תומכת בסביבה העסקית. סקטור פיננסי מפותח ורמה גבוהה של חדשנות הינן בין החוזקות העיקריות של ישראל. היעילות הרגולטורית גבוהה יחסית בישראל, והשווקים פתוחים לסחר והשקעה זרה. יחד עם זאת, סקטור השירותים המקומי נותר תחת רגולציה כבדה ואינו יעיל. הוצאות ציבוריות גבוהות יחד עם שיעורי מס גבוהים נוטים לדחוק החוצה את הפעילות בסקטור הפרטי.

באופן כללי, למרות ירידה מסויימת החל משנת 2011, ישראל נחשבת למובילה מבין המדינות של האיזור בכל הנוגע לסביבה עיסקית ואף דורגה בשנת 2014 במקום ה- 35 מבין 189 כלכלות ב- Ease of Doing Business Index של הבנק העולמי.

השנה, השתתפה ישראל בפעם הראשונה ב- OECD Scoreboard on Financing SMEs and Entrepreneurs, בו ניתן למצוא סקירה רחבה על מצבם של העסקים הקטנים בישראל ועל המדיניות הקשורה לצרכיהם. לפני מספר חודשים פרסמנו כתבה רחבה על הסקירה של ישראל בדוח. על פי הדוח, בשנת 2012 היו בישראל 501,676 עסקים קטנים ובינוניים, אשר ייצגו 99% מכלל העסקים בישראל. אשראי בנקאי נותר המקור העיקרי של מימון ה- SMEs בישראל, כאשר יותר מ-80% מהאשראי לחברות אלו מסופק על ידי בנקים. הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה הוקמה על מנת לתמוך ב- SMEs על ידי הפעלה של מרכזי פיתוח עסקי מקומיים ועל ידי כך שהסוכנות לוקחת חלק מהותי בחקיקה הקשורה ל- SMEs, כמו גם תיאום פרויקטים ציבוריים- פרטיים.

יחד עם זאת, הדוח מצביע על תחומי מדיניות רבים בהם מצבה של ישראל נותר ללא שינוי משמעותי. אחת החולשות של ישראל, על פי ההערכה, היא רפורמה רגולטורית ופישוט תהליכים אדמיניסטרטיביים. הנטל האדמיניסטרטיבי על ה- SMEs נותר גבוה ואילו הרפורמה ברגולציה מתקדמת בקצב איטי.

כפי שניתן לראות בגרף, הדוח מדרג את הישראל ב- 10 תחומי מדיניות שונים:

  1. חינוך ליזמות.
  2. תהליכים יעילים של פשיטת רגל ו”הזדמנות שניה” ליזמים.
  3. מסגרת מוסדית ורגולטורית לקביעת מדיניות SMEs.
  4. סביבה תפעולית ליצירת עסקים.
  5. שירותי תמיכה ל- SMEs ורכש ציבורי.
  6. גישה למימון עבור SMEs.
  7. תמיכה ב- SMEs להרוויח מהרשתות והשותפויות של Euro-MED.
  8. חדשנות וכישורי יזמות.
  9. כלכלה ירוקה ו- SMEs.
  10. הפיכת ה- SMEs לבינלאומיים.

israel

לסיכום, מפרט הדוח את המלצותיו לשיפור מדיניות ה- SMEs בישראל. בראש סדר העדיפויות נמצאת האצת הרפורמה הרגולטורית, החל באזורים בעלי נטל אדמיניסטרטיבי כבד במיוחד, כגון רישום נכסים, הוצאות היתרי בנייה ותשלומי מס. ניתן לשפר גם את תהליך רישום החברות על ידי הקמת מערכת רישום מקוונת. בתחום המימון, תחום בו ישראל חזקה יחסית, יש להקל על גישה להשקעות הון לחברות לא טכנולוגיות, אשר תלויות יותר באשראי בנקאי.

אחת ההמלצות, שהארגון שם עליהן דגש רב, היא פיתוח חינוך ליזמות בישראל על ידי הקמת מסגרת לניתוח צרכי ההכשרה. על מנת לעקוב אחר השימוש האפקטיבי של המימון המיועד להכשרת יזמים, על ישראל לדאוג לאיסוף סטטיסטיקות על פי חלוקה מגדרית ולפי סקטורים שונים. יזמות בקרב נשים דורשת פוקוס מיוחד בקרב קובעי המדיניות.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.