האם אני יצואן מפוקח?

יצואנים העוסקים בטובין, שירותים ובטכנולוגיות

ניתן לבדוק ברשימות המחייבות רישיון יצוא טובין, שירותים וטכנולוגיה דו שימושיים האם חלה חובת רישיון על המוצרים המיועדים ליצוא.

ניתן לבדוק ברשימות המחייבות רישיון ייצוא כימי, ביולוגי או גרעיני
האם חלה חובת רישיון על המוצרים המיועדים ליצוא.

ההסדר בתחום הפיקוח על היצוא הדו-שימושי נקרא "הסדר ואסנאר" (Wassenaar Arrangement) וחברות בו 42 מדינות לרבות ארה"ב, מדינות הא"א, יפן, אוסטרליה, רוסיה, הודו, ארגנטינה, מקסיקו ומדינות נוספות. הסדרים מרכזיים בתחום האטומי, ביולוגי וכימי הינם ה-NSG (Nuclear Suppliers Group) וה-AG (The Australia Group). ישראל אינה חברה (member) באף אחד מההסדרים הללו, אך היא מקיימת את הפיקוח על רשימות המבוססות על רשימות ההסדרים הללו. 

לקבלת הרישיון, יש למלא טופס בקשה מקוון .
למסמך הבהרות למילוי הטופס המקוון לקבלת רישיון יצוא טובין, שירותים וטכנולוגיה דו- שימושיים.

* תיאור מפורט של השימוש הסופי.
* טופס הצהרת משתמש סופי .במקרה של יצוא לשעה, יצרף היבואן, במקום טופס ההצהרה, מכתב הסבר המתאר את פרטי תרחיש היצוא וההחזרה.
* מפרט טכני של המוצר/טכנולוגיה/שרות
* במקרה של יצוא טובין, שירותים או טכנולוגיה שמקורם במדינה זרה אשר דורשת אישור ליצוא מישראל למדינה שלישית, יצרף היצואן את אישור מדינת המקור.

הרישיון ניתן עד 20 ימי עבודה. במקרים חריגים, יכול להתעכב מתן הרישיון בעוד 16
ימים נוספים.
במקרים הבאים, ייתכן וזמן ההמתנה יהיה קצר יותר:
1. בבקשות יצוא למדינות יעד בהן יש הליך התייעצות קצר, כגון: מדינות האיחוד
האירופאי וכן ארה“ב, קנדה, אוסטרליה, ניו-זילנד, יפן, נורבגיה ושוויץ.
2. אם קיימת היכרות חוזרת עם היצואן.
3. אם יצוא הטובין חוזר פעמים רבות לאותם יעדים

הערות

* יש לתאר בפירוט רב ככל הניתן את שדה המשתמש הסופי. הכוונה ב"משתמש
סופי" היא לגורם הסופי שהטובין, הטכנולוגיה או השירותים מיועדים לו.
* הליך בחינת מתן הרישיון מתחיל רק לאחר קבלת הבקשה האלקטרונית במלואה
במשרד הכלכלה והתעשייה.
* הבקשה לרישיון תבחן גם על ידי משרד הביטחון ומשרד החוץ.
* עותק רישיון באנגלית מהווה אישור (לא רשמי) של מדינת ישראל ליצואן. יצואן
המעוניין בו, יציין בטופס "בקשה לרישיון באנגלית". ניתן לבקש "בקשה לרישיון
באנגלית" גם במקרים בהם מעוניינים באישור בלועזית, לצורך הצגתו בחוץ לארץ.
* לאחר חתימת הממונה על הרישוי באגף לפיקוח על היצוא הדו-שימושי ואב"כ,
במשרד הכלכלה והתעשייה, מונפק הרישיון ועובר במקביל למבקש ולמכס.