אודות האגף לפיקוח על היצוא הדו שימושי והאב"כ

בעלי תפקידים באגף

man

גל מור

מנהל תחום מחשוב וקשר עם התעשייה, האגף לפיקוח על היצוא הדו-שימושי ואב"כ, מינהל סחר חוץ

woman

יליזבטה סולוביוב

מנהלת תחום רגולציה ובינ"ל, האגף לפיקוח על היצוא הדו-שימושי ואב"כ, מינהל סחר חוץ

woman

אסתר פרץ-בורק

מנהלת תחום רישוי וסיווג, האגף לפיקוח על היצוא דו"ש ואב"כ, מינהל סחר חוץ

woman

אסתי ליפשיץ

מרכזת בכירה רישוי, האגף לפיקוח על היצוא הדו-שימושי ואב"כ, מינהל סחר חוץ

man

נועם בר גל

מנהל תחום הפיקוח והאכיפה, האגף לפיקוח על היצוא הדו-שימושי ואב"כ, מינהל סחר חוץ

דרכי יצירת קשר וקבלת מענה אנושי

האגף לפיקוח על יצוא טובין, שירותים וטכנולוגיה דו-שימושיים, במינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה. מסדיר את הפיקוח על היצוא של מוצרים, ידע ושירותים דו-שימושיים המופיעים ברשימות של משטר ואסנאר, באמצעות צו היצוא דו-שימושי.

יצירת קשר עם האגף

טלפון:074-7502617
פיקוח על יצוא דו-שימושי, כימי, ביולוגי וגרעיני

יצוא דו שימושי הוא יצוא של סחורות, שירותים וטכנולוגיה אשר ניתן לעשות בהם שימוש אזרחי ובטחוני.
מטרת הפיקוח על היצוא הדו-שימושי, הכימי, הביולוגי והגרעיני היא מניעת הפצה של נשק להשמדה 
המונית (WMD) וטכנולוגיות, מוצרים, חומרים ושירותים רגישים אשר ניתן לעשות בהם שימוש  המערער את הביטחון והיציבות האזוריים או העולמיים. 
כרשות המוסמכת, אגף הפיקוח על היצוא של משרד התעשייה והכלכלה מפקח על היצוא הדו-
שימושי, הכימי, הביולוגי והגרעיני במטרה לקדם סחר בין-לאומי אחראי בפריטים אלה, תוך הפעלת 
שיקולי בטחון לאומי במובנם הרחב.  האגף שם לו למטרה לעבוד באופן קרוב ומשתף הן עם גורמי ממשלה ישראליים רלוונטיים והן עם 
המגזר הפרטי, וזאת לשם פיתוח, יישום ואכיפה של הפיקוח על היצוא שבתחום אחריותו. 
 
מתי נדרש רישיון יצוא? 
כל אדם המייצא פריט, טכנולוגיה או שירות הנמנה על רשימות הפיקוח על היצוא הדו-שימושי או 
רשימות הפיקוח בתחום הכימי, הביולוגי והאטומי (להלן: "הרשימות") נדרש לפי חוק להגיש בקשה 
לרישיון יצוא מאגף הפיקוח על היצוא במשרד הכלכלה והתעשייה (לחץ כאן למדריך להגשת בקשה 
לרישיון יצוא).
החוק מחייב את היצואן לסווג בעצמו את הפריט אותו הוא מבקש לייצא על בסיס הרשימות כפי שהן 
מפורסמות באתר משרד הכלכלה והתעשייה. ככל שהפריט, הטכנולוגיה או השירות נדרש בפיקוח על 
פי הרשימות, נדרש לצורך היצוא רישיון יצוא בתוקף של האגף לפיקוח על היצוא של משרד הכלכלה. 
יצואן המייצא ללא רישיון יצוא מקום בו רישיון כזה נדרש על פי חוק יהיה חשוף לסנקציות ולעונשים  לפי דיני מדינת ישראל (אזרחיים ופליליים). 
 
טוב לדעת…
יצוא המשך (Re-export) הינו יצוא מישראל של מוצר מפוקח אשר מיובא לישראל ממדינה אחרת. 
לצד רישיון יצוא של מדינת ישראל, יתכן שהיצואן יידרש גם לרישיון יצוא המשך מהמדינה הזרה. 
 
חשוב לציין כי הרישיון הישראלי אינו פוטר את היצואן מתחולת דיני המדינה הזרה ו/או  ההתחייבויות שלקח על עצמו היבואן ביבוא המוצר המפוקח, ככל שיש כאלה. 
 
צווי הפיקוח על היצוא   ליצירת קשר עם האגף לפיקוח על היצוא: DU@economy.gov.il