לא מספיק שיש בידכם רישיון יצוא – לקחים מאירועי אכיפה

ביקורת שגרתית שביצע אגף הפיקוח על היצוא הדו-שימושי ואב"כ אצל חברה יצואנית המוכרת לאגף והמחזיקה ברישיונות יצוא, התגלה כי החברה ביצעה יצוא ללא רישיון