לפני שהמוצרים שלכם נעצרים במכס – חשוב לקרוא!

אגף הפיקוח על היצוא הדו-שימושי והאב"כ במשרד הכלכלה והתעשייה מגביר את מאמצי האכיפה שלו.