יצואנים – אם חתמתם על הצהרת משתמש סופי כדאי שתדברו איתנו

פרקטיקה מקובלת בעולם הפיקוח היא לדרוש מלקוח הקצה לחתום על הצהרת משתמש סופי בה הוא מתחייב למגבלות מסוימות לגבי המוצר המיוצא.

חברות ישראליות המייבאות מוצרים או רכיבים מפוקחים נדרשות לעיתים לחתום על הצהרת משתמש סופי, בהתאם לדרישות הפיקוח בארץ המוצא של המוצר.

אם אתם מייצאים מוצר, שבתהליך היבוא שלו או של רכיבים הכלולים בו, נדרשתם לחתום על הצהרת משתמש סופי, יש סבירות גבוהה שהוא נמצא תחת פיקוח ודורש רישיון יצוא.

מדינת ישראל, בדומה למדינות מפותחות אחרות, מקיימת משטר פיקוח על מוצרים טכנולוגיות ושירותים דו שימושיים, היכולים לשמש למטרות אזרחיות או צבאיות, ומוצרים, טכנולוגיות ושירותים בתחום האב"כ. ישראל מצייתת לאמנות והסדרים בינלאומיים המגדירים מהם מוצרים דו שימושים ואב"כ הדורשים פיקוח.

בהתאם, על מנת לייצא מוצרים אלה יש לפנות לאגף הפיקוח על היצוא במשרד הכלכלה והתעשייה לקבלת רישיון יצוא. משרד הכלכלה והתעשיה מעדכן ומפרסם את הרשימת המוצרים והטכנולוגיות המפוקחים באתר כך שכל יצואן יכול לוודא לפני ביצוע היצוא האם המוצר שלו נדרש לרישיון היצוא. חשוב לציין כי יצוא מוצרים מפוקחים ללא רישיון הוא עבירה על החוק שדינה עשוי להיות אף מאסר.

שילוב של מוצר או רכיב מפוקח במערכת או יצוא מחודש שלהם לא מבטל את היותם מפוקחים וטעוני רישיון יצוא. לכן אם המוצר אותו מייצאים מישראל או רכיב הכלול בו היו תחת פיקוח בעת הייבוא שלהם הם סביר שיהיו תחת פיקוח גם בעת היצוא מישראל.

חתימה על הצהרת משתמש סופי בעת היבוא היא אינדיקציה טובה להיותם מפוקחים. חברות שאינן בטוחות האם המוצרים שלהן תחת פיקוח מוזמנות לפנות אלינו לייעוץ.

אגף הפיקוח על היצוא הדו שימושי ואב"כ במשרד הכלכלה והתעשייה הוקם בשנת 2019 על מנת לשפר את הפיקוח והאכיפה על יצוא דו-שימושי ואב"כ.

כחלק מפעילותו השוטפת של האגף אנו מקיימים מאמץ מתמשך להעלות את המודעות לתחום הפיקוח, להדריך חברות כיצד יש לנהוג ולסייע להן לעמוד בדרישות החוק ולהימנע מהפרתו.

ליצירת קשר

 נא למלא את הפרטים הבאים