הודעה ליצואנים: הארכת תוקף של רשימת הפיקוח הישראלית בתחום דו-שימושי

dock-441989_640

האגף לפיקוח על היצוא הדו-שימושי (דו"ש) ואב"כ במינהל סחר חוץ – משרד הכלכלה והתעשייה, הוא הרשות המוסמכת (הרגולטור) האמון על הסדרת נושא הפיקוח על יצוא הדו-שימושי ואב"כ בישראל.

צו היבוא והיצוא (פיקוח על יצוא טובין, שירותים וטכנולוגיה דו-שימושיים), תשס"ו-2006 קובע כי רשימת הפיקוח בתחום הדו"ש, שמדינת ישראל פועלת לפיה, תהיה מבוססת על רשימת הטובין והטכנולוגיות הדו-שימושיים של הסדר וואסנאר. ב-17.12.2020 פרסמה מזכירות הסדר וואסנאר הודעה על כך שבאופן חריג בשל מגפת הקורונה לא יפורסמו השנה שינויים לרשימות הפיקוח של הטובין, הטכנולוגיה והשירותים הדו-שימושיים.

לאור האמור, מודיע בזאת האגף לפיקוח על היצוא הדו-שימושי ואב"כ כי עד סוף שנת 2021 לא יחול שינוי ברשימות הפיקוח הדו"ש הישראליות המחייבות את כלל החברות המייצאות. פרסום השינויים על ידי מזכירות הסדר וואסנאר בסוף 2021, נשמח לפרסם את העדכונים הצפויים באתר ובערוצי המידע השונים העומדים לרשותנו.

לפרטים נוספים, אנא פנו אלינו בדוא"ל: Du@economy.gov.il

ליצירת קשר

 נא למלא את הפרטים הבאים