רשימת הפיקוח המעודכנת נכנסת לתוקף – החל מה- 01.10.2020

general economy

יצואנים יקרים,

בהמשך להודעת הרשות המוסמכת מתאריך ה- 30 למרץ 2020, הנוגעת לכניסה לתוקף של העדכון השנתי של רשימות הפיקוח

על הטובין, הטכנולוגיה והשירותים הדו-שימושיים המחייבות רישיון יצוא, הרינו מודיעים שהחל מה- 01.10.2020 , רשימת הפיקוח

המעודכנת שתפורסם באתר הרשות המוסמכת –תכנס לתוקף מחייב.

ראו את הרשימה המעודכנת בקישור זה

ליצירת קשר

 נא למלא את הפרטים הבאים