מפגש עדכון טכנולוגי – עם משלחת בכירה

מפגש עדכון טכנולוגי -עם המשלחת הטכנולוגית הבכירה ממשטר הפיקוח הבינ"ל "הסדר ואסנאר" בראשות יו"ר המזכירות ויו"ר המליאה השנתית של המשטר