שינויים ברגולציה טכנית מחייבת ברחבי העולם – עדכונים חשובים

חברות ישראליות המייצאות מוצרים הדורשים עמידה בתקנים, תקנות חובות סימון, רישום ואריזה או בדיקות תאימות ואיכות – הפוסט הזה נועד בשבילכן.

רגולציה טכנית מחייבת כוללת תקינה, בדיקות תאימות, חובות סימון ואריזה. כל מדינה רשאית להחיל רגולציה טכנית להשגת יעדי מדיניות כגון הגנה על בריאות האדם, החי והצומח או הגנה על הסביבה (ויעדים נוספים), אך יחד עם זאת, במטרה להבטיח כי רגולציה זו אינה מפלה לרעה ואינה יוצרת מכשולים שאינם הכרחיים לסחר הבין-לאומי, או ננקטת בשרירותיות ומהווה חסם סחר מוסווה, מוטלת על 164 המדינות ואיחודי המכס החברים בארגון הסחר העולמי (ה-WTO) חובות דיווח מראש על רגולציה זו.

בכל חודש מוגשים לארגון הסחר העולמי דיווחי המדינות החברות אודות שינויים ברגולציה טכנית מחייבת קיימת או כוונה לגבש רגולציה טכנית חדשה, בטרם נכנסו לתוקף.

מטרת הדיווח היא לאפשר למדינות החברות בארגון הסחר העולמי להגיש הערות, שאלות והסתייגויות למדינות המדווחות ולנסות השפיע בדרך זו על הרגולציה המתגבשת.
בדרך כלל, הדיווחים מוגשים כ-60 ימים לפחות לפני כניסתן לתוקף של תקנות חדשות.

לפיכך, מדובר למעשה בהזדמנות חשובה עבור יצואנים ישראלים להתעדכן בשינויים צפויים בתחום הרגולציה הטכנית במדינות שונות בעולם ולהעביר הערות והתייחסויות (במידה שישנן) אלינו, במינהל סחר חוץ, על מנת לנסות ולהשפיע על השינויים הללו בטרם כניסתם לתוקף.

על מנת להנגיש את המידע עבורכם היצואנים, מצורפת טבלה המרכזת את שינויי הרגולציה אשר דווחו לארגון הסחר העולמי במהלך חודש מאי 2021.
הדיווחים העיקריים הרלוונטיים לתעשייה הישראלית הודגשו באדום, לנוחיותכם. הטבלה מחולקת לפי מדינה מדווחת, תאריך הדיווח, מוצרים עליהם חלה הרגולציה, סקטור והפניה ללינק הדיווח לארגון הסחר העולמי (במידה ויש צורך במידע נוסף והרחבה).

אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו – מחלקת ארגונים בינלאומיים, מינהל סחר חוץ, משרד הכלכלה והתעשייה – בכל שאלה וכמובן אם אתם מעוניינים להעביר הערות/התייחסויות על שינויי הרגולציה שבטבלה.

 

Notifying Member Date of distribution Product Link (EN) Sector
Australia 17/05/2021 Pre-packaged wastewater pumping wells EN בניה
Brazil 17/05/2021 Bars and wires steel (rebar), intended for reinforced concrete EN בניה
Brazil 19/05/2021 Domestic metal ladders EN בניה
Brazil 10/05/2021 Plant variety protection EN חקלאות
Brazil 12/05/2021 Insecticide EN חקלאות
Brazil 28/05/2021 Parts and accessories of automatic data-processing machines EN חשמל
Brazil 28/05/2021 Information technology EN חשמל
Brazil 03/05/2021 Instruments and apparatus for physical or chemical analysis EN כללי
Brazil 17/05/2021 Opacimeters EN כללי
Brazil 17/05/2021 Market Surveillance Regulation EN כללי
Brazil 19/05/2021 Thermal-sensitive paper roll for printers EN כללי
Brazil 28/05/2021 Software EN כללי
Brazil 31/05/2021 Regulatory Agenda of the The Brazilian Health Regulatory Agency (ANVISA) EN כללי
Brazil 17/05/2021 Sugar confectionery EN מזון
Brazil 17/05/2021 Parts of trailers and semi-trailers and other vehicles not mechanically propelled EN רכב
Brazil 28/05/2021 Solid load intended for assembly on motor vehicle, semi-trailer and trailer. EN רכב
Brazil 17/05/2021 Radio frequency range from 4.800-4.990 MHz EN תקשורת
Brazil 19/05/2021 Telecommunications Products EN תקשורת
Brazil 26/05/2021 Radiocommunication Equipment EN תקשורת
Burundi 17/05/2021 Air quality specification EN איכות הסביבה
Burundi 17/05/2021 Air Quality — Vehicular exhaust emission limits EN איכות הסביבה
Burundi 06/05/2021 Wheat seeds EN בניה
Burundi 17/05/2021 Etch primer EN בניה
Burundi 17/05/2021 Black bituminous paints for cold application EN בניה
Burundi 17/05/2021 Two-pack epoxy zinc phosphate weldable primer EN בניה
Burundi 17/05/2021 Two-pack epoxy primer EN בניה
Burundi 17/05/2021 Water based undercoat EN בניה
Burundi 06/05/2021 Paper serviettes (napkins) EN כללי
Burundi 18/05/2021 Paper products EN כללי
Burundi 18/05/2021 Paper products EN כללי
Burundi 18/05/2021 Paper products EN כללי
Burundi 18/05/2021 Paper products EN כללי
Burundi 18/05/2021 Office paper EN כללי
Canada 06/05/2021 Certain ultraviolet radiation-emitting devices and ozone-generating devices EN איכות הסביבה
Canada 20/05/2021 Motor vehicles EN רכב
China 07/05/2021 Fireworks EN כללי
China 07/05/2021 Thermotolerant Glassware EN כללי
China 07/05/2021 City and trekking, young adult, mountain and racing bicycles EN רכב
China 07/05/2021 Electric bicycles EN רכב
China 07/05/2021 Skin disinfectant EN תרופות
Chinese Taipei 28/05/2021 Chemical Substances EN איכות הסביבה
Chinese Taipei 31/05/2021 Food for human consumption EN מזון
Côte d’Ivoire 07/05/2021 Textiles (Clothing for protection against infectious agents – Medical face masks) EN אמ”ר
Côte d’Ivoire 04/05/2021 Building materials (PVC pipes) EN בניה
Côte d’Ivoire 04/05/2021 Building materials (roofing tiles) EN בניה
Côte d’Ivoire 04/05/2021 Building materials (tiles) EN בניה
Côte d’Ivoire 04/05/2021 Building materials (hoses) EN בניה
Côte d’Ivoire 04/05/2021 Building materials (cement) EN בניה
Côte d’Ivoire 04/05/2021 Building materials (seals for pipe and hose assemblies) EN בניה
Côte d’Ivoire 04/05/2021 Building materials (steel products: coil sheet, plate, sheet, strip, wire, bars, rails, girders, various sections…) EN בניה
Côte d’Ivoire 04/05/2021 Building materials (plastics fittings) EN בניה
Côte d’Ivoire 04/05/2021 Packaging (wood packaging: pallets) EN בניה
Côte d’Ivoire 07/05/2021 Rubber products EN בניה
Côte d’Ivoire 04/05/2021 Machinery (machinery; interchangeable equipment; safety components; lifting accessories; cables, chains and webbing; and removable mechanical transmission devices) EN חשמל
Côte d’Ivoire 04/05/2021 Electrical, electronic or renewable energy products EN חשמל
Côte d’Ivoire 04/05/2021 Electrical, electronic or renewable energy products EN חשמל
Côte d’Ivoire 04/05/2021 Electrical, electronic or renewable energy products (electrical equipment for explosive atmospheres) EN חשמל
Côte d’Ivoire 04/05/2021 Cocoa and cocoa preparations EN מזון
Côte d’Ivoire 04/05/2021 Sugars and sugar confectionery EN מזון
Côte d’Ivoire 04/05/2021 Dairy products EN מזון
Côte d’Ivoire 04/05/2021 Cereals, flour, starch or milk; pastrycooks’ products EN מזון
Côte d’Ivoire 04/05/2021 Preparations of vegetables, fruit, nuts or other parts of plants EN מזון
Côte d’Ivoire 04/05/2021 Miscellaneous edible preparations EN מזון
Côte d’Ivoire 04/05/2021 Beverages, spirits and vinegar EN מזון
Côte d’Ivoire 04/05/2021 Residues and waste from the food industries, prepared animal fodder EN מזון
Côte d’Ivoire 04/05/2021 Cereals: rice, wheat, etc. EN מזון
Côte d’Ivoire 04/05/2021 Baby food EN מזון
Côte d’Ivoire 04/05/2021 Yeasts and baking powders EN מזון
Côte d’Ivoire 04/05/2021 Packaging (packaging and containers for food products) EN מזון
Côte d’Ivoire 04/05/2021 Liquefied petroleum gas (LPG) cylinders (propane or butane) EN ציוד לחץ
Côte d’Ivoire 04/05/2021 Lighters EN ציוד לחץ
Côte d’Ivoire 04/05/2021 Fire extinguishers EN ציוד לחץ
Côte d’Ivoire 04/05/2021 Spare parts and accessories for automobiles and lubricants (belt drives, filters and spare parts in general) EN רכב
Côte d’Ivoire 04/05/2021 Spare parts and accessories for automobiles and lubricants (batteries) EN רכב
Côte d’Ivoire 04/05/2021 Spare parts and accessories for automobiles and lubricants (spark plugs) EN רכב
Côte d’Ivoire 04/05/2021 Spare parts and accessories for automobiles and lubricants (automotive lubricants) EN רכב
Côte d’Ivoire 04/05/2021 Cosmetic and personal hygiene products EN תרופות
Ecuador 10/05/2021 Single-use plastics. EN איכות הסביבה
Ecuador 06/05/2021 Foods for special dietary uses EN מזון
European Union 20/05/2021 Organic products EN מזון
European Union 03/05/2021 Apples, pears, sweet peppers, table grapes EN מזון
European Union 17/05/2021 Wine products EN מזון
Finland 03/05/2021 Tobacco products EN תרופות
Georgia 06/05/2021 Poultry Meat EN מזון
Japan 07/05/2021 Fertilizer EN חקלאות
Japan 11/05/2021 Electrical consumer products EN חשמל
Kazakhstan 20/05/2021 Plant protection agents (pesticides) EN חקלאות – איכות הסביבה
Kazakhstan 20/05/2021 Feed and feed additives EN חקלאות
Kenya 03/05/2021 Two pack epoxy primer EN בניה
Kenya 03/05/2021 Two-pack epoxy zinc phosphate weldable primer EN בניה
Kenya 03/05/2021 Etch primers EN בניה
Kenya 03/05/2021 Black bituminous paints for cold application EN בניה
Kenya 03/05/2021 Water based undercoat EN בניה
Kenya 20/05/2021 Office paper EN כללי
Kenya 20/05/2021 Office paper EN כללי
Kenya 20/05/2021 Office paper EN כללי
Kenya 20/05/2021 Paper products EN כללי
Kenya 20/05/2021 Paper products EN כללי
Mongolia 17/05/2021 Standardization, technical regulation and accreditation EN כללי
Mongolia 27/05/2021 Meat and meat products EN מזון
New Zealand 03/05/2021 Building products EN בניה
Panama 26/05/2021 Cosmetics. Toiletries EN תרופות
Peru 06/05/2021 Face-masks EN תרופות
Philippines 07/05/2021 Medical devices EN אמ”ר
Saudi Arabia, Kingdom of 03/05/2021 Electrical cord extension sets 230 V/13 EN חשמל
Saudi Arabia, Kingdom of 25/05/2021 Electric heaters EN חשמל
Sweden 31/05/2021 Nuclear in nuclear power plants EN חשמל
Switzerland 11/05/2021 Chemical products, biocidal products, phytosanitary products and fertilizers EN איכות הסביבה
Switzerland 19/05/2021 Telecommunication equipment, radio equipment and telecommunication terminal equipment EN תקשורת
Tanzania 10/05/2021 Two-pack epoxy zinc phosphate weldable primer EN בניה
Tanzania 10/05/2021 Water based undercoat EN בניה
Tanzania 10/05/2021 Black bituminous paints for cold application EN בניה
Tanzania 10/05/2021 Etch primers EN בניה
Tanzania 10/05/2021 Two-pack epoxy primer EN בניה
Tanzania 04/05/2021 Textiles – Web lashing belt made from man-made fibres EN כללי
Tanzania 04/05/2021 Textiles – Polyethylene monofilament twines for fishing EN כללי
Tanzania 31/05/2021 Paper products EN כללי
Tanzania 31/05/2021 Paper products EN כללי
Tanzania 31/05/2021 Office paper EN כללי
Tanzania 31/05/2021 Paper products EN כללי
Tanzania 31/05/2021 Paper products EN כללי
Tanzania 31/05/2021 Ready-to-eat fresh pre-cut fruits and vegetables EN מזון
Thailand 11/05/2021 Plastic containers for drinking water EN מזון
Thailand 11/05/2021 Plastic food containers for microwave oven EN מזון
Thailand 11/05/2021 Plastic food containers for microwave oven EN מזון
Thailand 11/05/2021 Fluoro polymer coated utensils in contact with food EN מזון
The Gambia 18/05/2021 Compressed earth blocks EN בניה
The Gambia 18/05/2021  Food safety EN מזון
Turkey 04/05/2021 Bee products (propolis products, royal jelly, royal jelly powder, bee pollen, dried bee pollen, bee bread) EN מזון
Uganda 18/05/2021 Etch primers EN בניה
Uganda 18/05/2021 Black bituminous paints EN בניה
Uganda 18/05/2021 Water based undercoat EN בניה
Uganda 18/05/2021 Epoxy primer EN בניה
Uganda 18/05/2021 Epoxy zinc phosphate weldable primer EN בניה
Uganda 28/05/2021 Paper sacks for packaging of cement EN בניה
Uganda 28/05/2021 Exercise books and related items EN כללי
Uganda 28/05/2021 Diaries EN כללי
Uganda 28/05/2021 Newsprint EN כללי
Uganda 28/05/2021 Thermal-sensitive paper roll for printers EN כללי
Uganda 03/05/2021 Soups, Broths EN תרופות
Ukraine 20/05/2021 Pesticides and agrochemicals EN חקלאות – איכות הסביבה
Ukraine 06/05/2021 Energy labeling, energy consumer products EN חשמל
Ukraine 06/05/2021 Solid fuel boilers EN כללי
United States of America 03/05/2021 Certain chemical substances EN איכות הסביבה
United States of America 27/05/2021 Hydrofluorocarbons EN איכות הסביבה
United States of America 21/05/2021 Walking-working surfaces EN בניה
United States of America 11/05/2021 Circulator pumps and small vertical in-line pumps EN חשמל
United States of America 27/05/2021 Service Lamps EN חשמל
United States of America 26/05/2021 Firearms EN כללי
United States of America 12/05/2021 Off-highway vehicles (OHVs) EN רכב
United States of America 26/05/2021 Unmanned aircraft accident EN רכב
United States of America 31/05/2021 Broadband and mobile services, wireless telecommunications EN תקשורת

 

צור קשר עם:

מחלקת ארגונים בינלאומיים

אהבתם? שתפו

שתפו בפייסבוק
שתפו בטוויטר
שתפו בלינקדאין
שתפו במייל