יוזמת משילות המים של ה-OECD

בתאריכים ה-24-25 בנובמבר השתתפה ישראל לראשונה במפגש של יוזמת המשילות בתחום המים של ה-OECD, אשר התקיים במטה הארגון. זהו צעד ראשון לקראת הכנת תשתית למעורבות גדולה יותר של ישראל בעבודה, הנעשית בתחום המים ב-OECD. הצגתי במפגש התבטאות, אשר נגעה לחדשנות ניהול מים עירוניים בישראל,  ובין היתר נגעה בהיותה של ישראל מובילה עולמית בתחום מחזור מי […]