הכלכלה האירופית מאיטה את הקצב

נציבות האיחוד האירופי פרסמה בחודש שעבר את מסמך ההשקפה הכלכלית לסתיו 2019 ובו תחזית על כך שהצמיחה הכלכלית של מדינות האיחוד האירופי תאט בצורה משמעותית ב-2020 והאטה זו תימשך גם ב-2021. גורמים בנציבות מעריכים כי הכלכלה האירופית בשנים הקרובות תהיה בעלת צמיחה מאופקת ביותר ואינפלציה "מושתקת". במסמך הרשמי שפורסם על-ידי הנציבות, הוסבר כי הצמיחה המאופקת והאינפלציה […]

מאמצים לרפורמה ב-WTO ובמערכת הסכמי הסחר המולטילטרלית

בשנה האחרונה נשמעות קריאות, בייחוד מכיוון הממשל האמריקאי אך גם מגורמים אחרים, על הצורך בביצוע רפורמה מקיפה ב-WTO ובמערכת הסכמי הסחר המולטילטרלית. החשש לעתיד ארגון הסחר העולמי והצורך ברפורמה הופך למוחשי..

עדכון תיקי רישום ועדכון תנאי אישורים במקרים של שינויים בנפח הייבוא

יישום המחויבות לעדכן תיקי רישום רגולציית REACH מחייבת את מגישי תיקי רישום בעדכון התיקים ללא דיחוי על בסיס בקשה מסוכנות הכימיקלים האירופית או במקרים המפורטים בסעיף 22(1)(a)-(i) לרגולציה, כגון, שינויים בהרכב החומר, שינוים בכמויות היצור או הייבוא, ומידע חדש בנוגע לסיכון (risk) של החומר לבריאות בני אדם או לסביבה. הנציבות עובדת בימים אלו על חקיקה מיישמת אשר […]

הגדרת קריטריונים עבור פולימרים שיחויבו ברישום תחת REACH

סעיף 138.2 לרגולציית REACH מציין כי הנציבות האירופית רשאית, לאחר ביסוס מתודולוגיה מעשית ויעילה, לבחור פולימרים אשר יחויבו בדרישות רישום המפורטות ברגולציה. הנציבות בוחנת בשלב זה, אילו פולימרים יפלו בתחום זה והנ"ל הטילה עם סוכנות חיצונית את המטלה של בחינה אילו פולימרים יכולים להוות מקור לדאגה ("polymers of concern"). הדוח הסופי והממצאים צפויים להתפרסם באוקטובר 2019. כמו […]

עדכון נספחי REACH ודרישות המידע למעכבים אנדוקריניים

כיום נספחי REACH אינם מכילים דרישות לכלול בתיקי רישום מידע על תכונות מעכבים אנדוקריניים של חומרים (endocrine disruptive properties). בנובמבר 2018 פרסמה הנציבות האירופית מסמך על הצורך בעדכון הנספחים על מנת להכליל ולעדכן את דרישות המידע. ה-OECD הפיק מסמך הנחיות בנושא זה, אך הבדיקות המצוינות במסמך הנ"ל אינן נכללות בדרישות כיום תחת ה-REACH. הנציבות האירופית מציעה לאמץ את דרישות אלו בהדרגה באיחוד […]

ננו-חומרים ומחויבויות מידע בתיקי רישום REACH

כיום אין דרישות מידע מפורשות עבור ננו-חומרים תחת רגולציית REACH, אך על פי הנציבות האירופית, כיוון שהם הם נופלים תחת ההגדרה של "חומר" (substance), על מחויבויות הרגולציה לחול גם עליהם. על כן, הנציבות מעדכנת את נספחי רגולציית REACH על מנת לעדכן את דרישות המידע שיהיה על הנרשמים להכליל בתיקי הרישום. בדצמבר 2018 אומצה הרגולציה האירופית 2018/1881EU לשינוי ועדכון מספר […]