ריטה גולשטיין-גלפרין

ריטה גולשטיין-גלפרין

ריטה גולשטיין-גלפרין

ריטה גולשטיין-גלפרין היא הנספחת הכלכלית של ישראל לארגון ה-OECD (ארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי) בפריז. טרם הצטרפותה למינהל סחר חוץ, עבדה ריטה בלשכה המשפטית של משרד התמ"ת (כשמו אז) והתמקדה בנושאים של שיתוף פעולה בינ"ל, השקעות בתעשיה ועידוד מו"פ. במהלך התקופה היא היא היתה חלק מהצוות הבינמשרדי שכתב את הממורנדום המשפטי של בחינת ישראל אל מול הסטנדרטים של ה-OECD. ב-2008, אחרי קורס הצוערים, הצטרפה ריטה לאגף מדיניות סחר והסכמים במינהל סחר חוץ והיתה אמונה, בין היתר, על הנושאים הבאים: מו"מ על קניין רוחני עם ארה"ב, דיאלוג תקינה, חסמים רגולטוריים בילטראליים וריכוז פעילות המשרד מול ה-OECD. ריטה היא עו"ד בהכשרתה ובעלת תואר מוסמך במדיניות ציבורית בתוכנית המצטיינים של האוניברסיטה העברית. את התיזה שלה היא כתבה על רגולציה כלכלית בעידן גלובלי. ריטה בוגרת תוכנית "עתידים – צוערים לשירות ציבורי" – עתודה ניהולית לשירות הציבורי. ריטה נשואה למורן ואמא לאריאל ואיתן.

צור קשר עם

ריטה גולשטיין-גלפרין