עדכון תיקי רישום ועדכון תנאי אישורים במקרים של שינויים בנפח הייבוא

יישום המחויבות לעדכן תיקי רישום רגולציית REACH מחייבת את מגישי תיקי רישום בעדכון התיקים ללא דיחוי על בסיס בקשה מסוכנות הכימיקלים האירופית או במקרים המפורטים בסעיף 22(1)(a)-(i) לרגולציה, כגון, שינויים בהרכב החומר, שינוים בכמויות היצור או הייבוא, ומידע חדש בנוגע לסיכון (risk) של החומר לבריאות בני אדם או לסביבה. הנציבות עובדת בימים אלו על חקיקה מיישמת אשר […]

הגדרת קריטריונים עבור פולימרים שיחויבו ברישום תחת REACH

סעיף 138.2 לרגולציית REACH מציין כי הנציבות האירופית רשאית, לאחר ביסוס מתודולוגיה מעשית ויעילה, לבחור פולימרים אשר יחויבו בדרישות רישום המפורטות ברגולציה. הנציבות בוחנת בשלב זה, אילו פולימרים יפלו בתחום זה והנ”ל הטילה עם סוכנות חיצונית את המטלה של בחינה אילו פולימרים יכולים להוות מקור לדאגה (“polymers of concern”). הדוח הסופי והממצאים צפויים להתפרסם באוקטובר 2019. כמו […]