כנס שרי הסחר האחד עשרה (MC-11) בבואנוס איירסWTO 2017

לפני מספר ימים חזרנו מכנס השרים האחד עשרה בבואנוס איירס. הנושאים שהיו על הפרק כללו הפחתת סובסידיות בדגים, Domestic Regulation, סובסידיות בחקלאות וסחר אלקטרוני. ההכנות, ביחד עם המטה, הן התוכניות והן האדמיניסטרטיביות לכנס היו ארוכות ומאתגרות. המדינות התבקשו להציג את תפישת הסחר שלהן ומקומו ותפקידו בעולם בשלוש דקות.     הגישה האמריקאית שבאה לידי ביטוי בחודשים […]