סגירתם ומשיכת רישיונותיהם של רשויות המאשרות כניסת ציוד רפואי לשוק האירופי

החקיקה האירופית לציוד רפואי כוללת כיום את הדירקטיבות הנ”ל, שחוקקו בשנות ה-90: (Council Directive 90/385/EEC on Active Implantable Medical Devices (AIMDD) (1990) (Council Directive 93/42/EEC on Medical Devices (MDD) (1993) (Council Directive 98/79/EC on In Vitro Diagnostic Medical Devices (IVDMD) (1998 על פי החקיקה, על ציוד רפואי לעבור בדיקות על ידי רשויות ממונות על ידי […]