קול קורא למומחים בתחום הכימיקלים בוועדה מייעצת באיחוד האירופי

האיחוד האירופי פרסם קול קורא למומחים לביצוע הערכות סיכונים מהירות במקרים של איומים כימיים. הוועדה המדעית לבריאות, סביבה וסיכונים (Health, Environmental and Emerging Risks –SCHEER), קיבלה מהנציבות האירופית מנדט לספק הערכת סיכונים לבריאות הציבור במקרה של איומים כימיים חוצי-גבולות, כלומר המערבים כמה מדינות חברות באיחוד האירופי, במסגרת זמן קצרה של 36 שעות (כפי שנקבע בהחלטה […]