התכנית האסטרטגית לפיתוח מקסיקו

הבנק העולמי והבנק הבין- אמריקאי לפיתוח הינם כידוע גופים המממנים פרוייקטי פיתוח במדינות המתפתחות השונות. מטרת הפוסט להלן היא לסייע בידי היצואנים הישראלים להבין טוב יותר היכן ניתן למצוא מידע ביחס להשקעות צפויות של מוסדות אלה בתחומים שונים, דבר שיכול לאפשר לגזור מכך את פוטנציאל המכרזים עבור חברה ספציפית במדינה ספציפית. לפרויקטים במימון הבנק העולמי  והבנק הבין- […]